Published: 2020-05-18 10:45:46 CEST
Baltika
Börsiteade

Parandus: Kohus algatas Aktsiaseltsi BALTIKA saneerimismenetluse

Käesoleva parandusega muudab Ettevõte 27. märtsil 2020. a. avalikustatud börsiteadet. Börsiteate tekst: „Kohus määras Baltikale saneerimiskava kohtule kinnitamiseks esitamise tähtajaks 1. juuni 2020.“ asendatatakse järgmiselt „Kohus määras Baltikale saneerimiskava kohtule kinnitamiseks esitamise tähtajaks 25. mai 2020.“

AS Baltika kommentaar muudatuste kohta: Baltika saneerimiskava puhul on olulised kaks kuupäeva – saneerimisnõustaja poolt seatud võlausaldajate hääletamise tähtaeg 20. mai 2020 ja kava kohtule esitamise tähtaeg 25. mai 2020. Võlausaldajatele on kõikides neile seadusega ette nähtud dokumentides ja kirjavahetuses lähtutud nendest kuupäevadest ehk neile on edastatud korrektne informatsioon.

1. juuni 2020 kuupäev oli märgitud ettevõtte 27. märtsi 2020 börsiteates ja põhines esialgsel informatsioonil. Hiljem see info täpsustus ja edasine ametlik kommunikatsioon võlausaldajatele lähtus täpsustunud kuupäevast. AS Baltika poole pole ükski võlausaldaja pöördunud murega, et neil on tekkinud segadus kuupäevadega.


Aktsiaselts BALTIKA (edaspidi „Baltika“) teavitab, et 25. märtsil 2020. a esitas Baltika Harju Maakohtule avalduse saneerimismenetluse algatamiseks. 26 märtsi 2020. a määrusega otsustas kohus algatada saneerimismenetluse.

Nagu Baltika 19. märtsi 2020. a börsiteates välja toodud, on koroonaviirus COVID-19 avaldamas olulist negatiivset mõju Baltika Grupi finantstulemustele ja likviidsusele. Kõige teravamalt on COVID-19 avaldanud senini mõju Baltika Grupi tegevusele Leedus, kus tulenevalt Leedu Valitsuse korraldustest on alates 16. märtsist suletud kõik kauplused, 27. märtsist on valitsuse otsusega suletud ka kõik kaubanduskeskused Eestis. Lätis on kauplused avatud lühendatud tööajaga nädala sees ja nädalavahetusel suletud. Täiendavalt on Baltika Grupi finantstulemusi ja likviidsust negatiivselt mõjutanud ka Baltika Grupis toimuvate ümberkorraldustega (peamiselt tootmise lõpetamisega Eestis) seonduvad ühekordsed kulud. Nimetatud asjaolude koosmõjul on Baltika Grupil tekkinud makseraskused, mis Baltika hinnangul on oma olemuselt ajutised.

Ülaltoodud raskuste ületamiseks taotles Baltika saneerimismenetluse algatamist. Baltika on seisukohal, et praeguses olukorras on ettevõtte saneerimine parim viis kaitsta Baltika aktsionäride, töötajate, võlausaldajate ja koostööpartnerite õigusi ja huve. Ettevõtte usub, et saneerimismenetluse ja selle käigus rakendatavate meetmete tulemusel on võimalik Baltika makseraskused ületada ning taastada ettevõtte likviidsus, parandada kasumlikkust ja tagada ettevõtte jätkusuutlik majandamine. Seda toetavad ka Baltika Grupis juba tänaseks tehtud ümberkorraldused ja meetmed ärimudeli parandamiseks nagu näiteks Eestis tootmistegevuse lõpetamine ja seeläbi tootmiskulude vähendamine ning erinevad muud meetmed püsikulude vähendamiseks.

Juhul kui Baltika saneerimine õnnestub edukalt lõpule viia ning ettevõtte makseraskused ületada, on võimalik Baltika tegevusega jätkata ning säilitada hulgaliselt väärtuslike töökohti. Lisaks aitaks ettevõtte edukas saneerimine tagada Eesti disainitööstuse kestvuse, kuna Baltika Grupp on ainus Eesti moetööstusettevõte, kes ekspordib suure osa oma toodangust ning pakub erialast tööd tööstusliku moe vallas.

Tulenevalt saneerimismenetluse algatamisest tuleb Baltikal koostada saneerimiskava. Kohus määras Baltikale saneerimiskava kohtule kinnitamiseks esitamise tähtajaks 25. mai 2020. Saneerimiskava koostamine toimub konsulteerides Baltika peamiste koostööpartneritega. Saneerimiskavas pannakse täpsemalt paika, millised saavad olema rakendatavad saneerimisabinõud, sh milline on saneerimise mõju võlausaldajatele. Saneerimiskava vastuvõtmiseks toimub võlausaldajate hääletus. Lõpliku otsuse kava kinnitamise osas langetab kohus. Saneerimine hõlmab üksnes Aktsiaseltsi Baltika ning Baltika Grupi teisi ettevõtteid saneerimine ei puuduta.

Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com