Paskelbta: 2021-05-06 09:32:40 CEST
Orion Asset Management
Pranešimas apie esminį įvykį

OMX Baltic Benchmark Fund 2021 m. Gegužės 05 d. duomenys apie išleistas akcijas

Vilnius, Lietuva, 2021-05-06 09:32 CEST --  

OMX Baltic Benchmark Fund akcijų kaina 2021 m. Gegužės 05 d. –  13,3306 EUR
OMX Baltic Benchmark Fund išleistų akcijų skaičius 2021 m. 
Gegužės 05 d.  – 0 vnt.
OMX Baltic Benchmark Fund išpirktų akcijų skaičius 2021 m. Gegužės 05
 d.  – 0 vnt.
Iš viso į prekybą įtrauktų OMX Baltic Benchmark Fund akcijų skaičius, 2021 m. 
Gegužės 05 d. – 159832 vnt.


 

         Orion Asset Management