Paskelbta: 2019-12-27 10:39:05 CET
AB Novaturas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Akcinės bendrovės „Novaturas“ 2019 m. gruodžio 27 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai

2019 m. gruodžio 27 d. įvykęs akcinės bendrovės „Novaturas“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus:

1. Bendrovės Atlygio politikos tvirtinimas.

Priimtas sprendimas:
Patvirtinti Bendrovės Atlygio politiką, kuri įsigalioja nuo jos patvirtinimo dienos (pridedama).

2. Bendrovės Akcijų suteikimo taisyklių tvirtinimas.

Priimtas sprendimas:
Patvirtinti Bendrovės Akcijų suteikimo taisykles, kurios įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos ir pakeičia visas anksčiau galiojančias taisykles dėl akcijų suteikimo.

Kontaktai:
Tomas Staškūnas

Finansų direktorius

Mob. +370 687 10426
El. paštas: tomas.staskunas@novaturas.lt

Priedas


NOVATURAS_Remuneration policy_ENG-LT_Final.pdf