Published: 2019-10-01 13:58:16 CEST
Investeringsforeningen Coop Opsparing
Articles of association

Offentliggørelse af vedtægter og prospekt

Hermed offentliggøres vedtægter godkendt af Finanstilsynet samt prospekt indeholdende de opdaterede ændringer, der følger af forårets generalforsamling. 

Dokumenterne er vedhæftede. 

Attachments


2019 04 11 Vedtgter IF Coop Opsparing.pdf
2019 10 01 - Prospekt IF Coop Opsparing.pdf