English Estonian
Avaldatud: 2023-02-01 09:00:00 CET
Punktid Technologies
Börsiteade

Punktid Technologies AS-i grupi 2022. a IV kvartali tulemused, aasta müügi eesmärgi täitmine ja 2023. a prognooside tõstmine.

Punktid Technologies AS-i (edaspidi Punktid) 2022. a IV kvartali müük moodustas kokku 973 000 eurot ja kasvas 2021. a IV kvartaliga võrreldes 23% (2021. a IV kvartali müük oli 788 000 eurot). Sellest 597 000 eurot moodustas Punktide platvormi vahendusteenuse brutosumma*, mis võrreldes 2021. a IV kvartaliga kasvas 14% võrra (2021. a IV kvartali vahendusteenuse brutosumma oli 522 000 eurot).
 

Lisaks tõusis IV kvartalis HVK Business OÜ hulgimüük 41% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (2021. a IV kvartali hulgimüük oli 266 000 eurot ja 2022. a IV kvartali hulgimüük oli 376 000 eurot).

  2021 IV kvartal   2022 IV kvartal Muutus
Punktid grupi platvormi müük 522 000 EUR 597 000 EUR +14%
Punktid grupi hulgimüügi müük 266 000 EUR 376 000 EUR +41%
Punktid grupi müük kokku 788 000 EUR 973 000 EUR +23%

"Neljas kvartal möödus kogu grupi jaoks väga positiivselt, tegime oktoobris jaemüügis absoluutse kuurekordi ja suutsime selle üle lüüa kohe järgmisel kuul, novembris. Neljanas kvartalis tõime oma tööga platvormile 87% rohkem liiklust võrreldes eelmise aastas sama perrioodiga ja 13% rohkem võrreldes kolmanda kvartaliga,“ kommenteeris Punktide juhatuse liige Hannes Niid. 

Allolev tabel näitlikustab Punktide müügiplatvormi kaudu 2022. a IV kvartalis vahendusteenusest laekunud brutosummasid võrrelduna sama perioodi tulemustega 2021. aastal.

2021. ja 2022. a IV kvartali vahendusteenuse brutosumma võrdlus sihtturgudele suunatud domeenide kaupa**

               
Punktid Technologies AS müük kokku:  973 000 €            
HVK Business OÜ müük: 376 000 €            
Gamekeys OÜ vahedusteenuse käive: 597 000 €            
muutus 23%              
               
  Gamekeys OÜ
vahendusteenus Kvartal IV
           
2021 kvartal IV 522 000 €            
2022 kvartal IV 597 000 €            
muutus 14%            
               
  Punktid platvormi müük
keeleti kokku
Punktid.ee Punktid.lv Punktid.com Punktid.ru Punktid.lt Punktid.fi
okt.21 160 000 € 114 000 € 22 000 € 15 600 € 8 000 € 100 € 300 €
okt.22 200 000 € 99 000 € 25 000 € 20 000 € 9 000 € 2 000 € 45 000 €
muutus 25% -13% 14% 28% 13% 1900% 14900%
nov.21 169 000 € 117 000 € 27 000 € 11 000 € 12 500 € 1 000 € 500 €
nov.22 219 000 € 111 000 € 37 000 € 25 000 € 10 200 € 800 € 35 000 €
muutus 30% -5% 37% 127% -18% -20% 6900%
dets.21 193 000 € 138 000 € 31 000 € 10 000 € 12 000 € 800 € 1 200 €
dets.22 178 000 € 113 300 € 32 000 € 21 000 € 6 400 € 1 000 € 4 000 €
muutus -8% -18% 3% 113% -47% 25% 233%
               
Geomeetriline keskmine 14% -12% 11% 74% -21% 171% 2882%
 

**Tabelis olevad 10 000 eurot ületavad numbrid on ümardatud tuhande euro täpsusega. Tabelis toodud numbrid ei ole veel lõplikud (st võivad vähesel määral muutuda), kuna 2022. a IV kvartal ei ole veel raamatupidamises suletud. Ukraina domeeni Punktid.com.ua müüki tabelis ei kajastu, kuna selle domeeni kaudu müüb frantsiisivõtja frantsiisilepingu alusel. Müügi prognoosid aastate lõikes on leitavad Punktide ettevõtte kirjelduse leheküljel 67. 2022. aasta müügi eesmärgiks oli seatud kokku 2 805 000 eurot.

*Vahendusteenus hõlmab videomängude, Nintendo, PlayStationi, Xboxi jne digitaalsete koodide veebipõhist müüki Punktide gruppi kuuluva Gamekeys OÜ poolt hallatava Punktide müügiplatvormi kaudu nii Eestis kui ka välisriikides. Brutosummaks on klientidelt saadud raha läbi Punktide platvormi, nimetatud ka kui müük.

 

Turgudest täpsemalt

  • Eesti domeeni (Punktid.ee) vahendusteenuse brutosumma kahanes 2022. aasta neljandas kvartalis keskmiselt 12% võrreldes sama perioodiga 2021. aastal. Me ei teinud oma tegevuses suuri muudatusi ning jätkasime turul positsioneerimist samas mahus, mis varasemalt, kuid Eestit tabanud kõrge inflatsioon on sundinud inimesi muutma ka oma tarbimisharjumusi, millest tulenevalt tabas kohalikul turul meid ka kerge langus.
  • Läti domeeni (Punktid.lv) osutatud vahendusteenuse brutosumma kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes keskmiselt 11%. Oleme seal turul saavutanud stabiilse positsiooni ning rakendame enda testitud meetodeid positsiooni hoidmisel.
  • Punktide rahvusvahelise ingliskeelse domeeni (Punktid.com) kaudu on vahendusteenus 2022. aasta neljandas kvartalis kasvanud keskmiselt 74% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Suurim kasv toimus novembris, kus kasv oli 127% võrreldes 2021. a novembriga. Rahvusvahelist müüki suurendas novembris laialdasem kajastus ja tugev reklaamimine.
  • Venekeelse domeeni (Punktid.ru, mis on suunatud suuremas osas Balti riikide klientidele) vahendusteenuse brutosumma langes 2022. aasta neljandas kvartalis keskmiselt 21% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Langus tuleneb peamiselt asjaolust, et II kvartalis lõpetasid suur osa mängusektori müüjatest oma tegevuse vene turul, jättes vene tooteid kasutavad kliendid teenuseta. Sellel põhjusel kahanes ka meie venekeelse klientuuri ühe lemmiktoote, PlayStation Venemaa regiooni kaartide müük, mis mõjutas Punktid.ru müügitulemust. Mitmed Balti riikides elavad vene toodete kasutajad on hakanud mõne muu regiooni kasutajaks, mis aitab hoida stabiilset käivet.
  • Leedukeelse domeeni (Punktid.lt) aktiivse turundusega alustasime juunis, mistõttu on nüüd IV kvartalis selgelt näha müüginumbrite kasvu. Keskmine kasv IV kvartal oli 171%
  • Soomekeelne domeen (Punktid.fi) on sel aastal kasvanud väga tugevalt just orgaaniliselt. Kuigi alates juunikuust hakkasime Soome turgu ka konkreetsema turundusplaaniga toetama, seetõttu tõusis neljandas kvartalis võrreldes ka käive. Suurim kasv toimus oktoobris, kus kasv oli 14 900% võrreldes 2021. a oktoobriga.

 

Uute tellimuste ja klientide arv 2022. IV kvartalis

2022. a IV kvartalis esitati Punktide veebipõhises müügikeskkonnas kokku 14 876 tellimust, millest 4365 oktoobris, 4863 novembris ning aasta suurim tellimuste arve 5648 detsembris. Uusi kliente lisandus samal perioodil kokku 2643 – oktoobris 769, novembris 861 ning detsembris 986.

 

2022. a tagasivaade 

Täitus 2022. aasta hulgimüügi eesmärk – 2022. a eesmärk oli 800 000 eurot, aasta lõpuks oli summa 1 000 465 eurot, mis ületab prognoosi 25% võrra ja eelmise aasta müüki 41% võrra (2021. a oli müük 705 000 eurot). 

„Kuigi müügitulemused Punktide platvormil keelte lõikes varieeruvad, on üldine trend hea. Näeme tendentsi, kus kohaliku turu müüginumbrid on raskustes, et eelmise aasta tippudele järgi jõuda, kuid kompenseerisime seda välisturgudele laienemisega. 

Globaalse domeeni Punktid.com müük tõusis 124% (2021. a müük oli 175 000 eurot ja 2022. a müük oli 393 000 eurot). Kuivõrd 2022. aasta eesmärk oli 243 000 eurot, siis ületasime seatud eesmärki 62% võrra.

Teine kõige suurem tõusja oli Soome domeen Punktid.fi, mis tõusis 3100% (2021. a müük oli 3000 eurot ja 2022. a müük 96 000 eurot). Kuna 2022. aasta eesmärk oli 15 000 eurot, siis ületasime seatud eesmärki 540% võrra,” kommenteeris Punktide juhatuse liige Hannes Niid.

 

Domeenide kaupa aastase müügi võrdlus Punktid Platvormil .EE .LV .LT .FI .COM .RU
2019 -6% 1930% - - 62% 42%
2020 6% 365% - 1914% 285 25%
2021 -1% 36% -6% -74% 136% -9%
2022 -6% 5% 151% 2915% 124% -18%

Jaemüügile seatud 2022. a eesmärgile jäi tulemus 7,7% võrra alla (2022. a eesmärk oli 2 005 000 eurot ja tegelik tulemus 1 849 000 eurot). „Kuigi Baltikumis on head starti näidanud ka meie Leedu portaal Punktid.lt, siis aasta alguses eesmärkide seadmise ja maikuus aktsiate esmase avaliku pakkumise kapitali rakendamise vahel oli liiga pikk aeg. Pidime oma piiratud ressursse esmase avaliku pakkumise läbiviimisesse suunama ja seega jäi meil meeskonna komplekteerimiseks ning vahendusteenuse prognoosi kättesaamiseks ainult pool aastat. Sellest tulenevalt oleme me lõpliku tulemusega väga rahul. Suvel oli madalseis ning õhus püsis ärevus inflatsiooni ja sõja mõjude osas sügiseks, mistõttu kaalusime prognooside langetamist, kuid jätsime selle siiski tegemata ja panustasime hooaja heale stardile. Hooaeg (september-detsember) näitaski tugevat tõusu, kus iga kuu püstitasime uusi rekordeid. Täitsime nii Soome turule seatud eesmärgi Punktid.fi domeenil kui ka globaalse müügi eesmärgi Punktid.com domeenil, samuti Punktid grupi hulgimüügi eesmärgi,“ kommenteeris Punktide juhatuse liige Hannes Niid.

  2021 2022 Muutus
Punktid grupi platvormi müük 1,58 mln EUR 1,84 mln EUR +17%
Punktid grupi hulgimüügi müük 0,7 mln EUR 1,0 mln EUR +41%
Punktid grupi müük kokku 2,28 mln EUR 2,85 mln EUR +24%

 

Meeskond

2022. a liitus meie meeskonnaga 4 inimest ning kaudselt koostööpartnerite kaudu veel 7 (peamiselt arendajad ja UX/UI disainerid). Pärast aktsiate esmast avalikku pakkumist 2022. a kevadel oli igapäevaselt Punktide projektiga seotud keskmiselt 18 inimest. 2023. a esimesel kvartalil jõuab lõpusirgele uue platvormi ehitus ja sellest tulenevalt väheneb koostööpartneritega kaasnev tööjõurendikulu. Edaspidised tegevused hõlmavad platvormile stabiilses mahus uute funktsioonide lisamist ja lehe haldust/hooldust.

 

Arendus

2022. a alustasime suuremahulist süsteemi uuendust. Pärast aktsiate esmast avalikku pakkumist 2022. a kevadel saime komplekteerida oma meeskonna ja kaasasime tööjõudu partnerettevõttest Trinidad Wiseman OÜ. Maist augustini saime puhkuste hooajal tegeleda uue brändi ja disaini välja töötamisega ning alates septembrist tehniliste arendustega, mis peaksid esimeses faasis lõpuni jõudma 2023. a veebruari keskel. Uus platvorm on kaasaegne ja väljavaadete perspektiivis kasulik, sest vana platvorm ei ole lähitulevikus enam jätkusuutlik. Vana platvorm on meil kasutuses juba 2015. aastast ja uutel arendajatel on platvormil raske orienteeruda, sest seda on pidevalt muudetud. Uus platvorm annab meile võimaluse lisada uusi keeli ja valuutasid väga lihtsasti, mida oli vanal platvormil väga tülikas ja kulukas teha. Lisaks tõhustasime süsteemi kiirust hästi optimeeritud andmebaaside kaudu. Samuti on uute partnerite onboarding platvormile oluliselt lihtsustatud ja see omakorda tähendab meile rohkem automatiseeritust ning kliendile ajakohasemaid toote valikuid ja hindu ning paremat kättesaadavust.

 

Turud 

2022. a I kvartal oli heas kasvus. Peamine turundus jätkus Baltikumis kuni suve keskpaigani, misjärel hakkasime fookust suunama rohkem välisturgudele seoses Leedu ja rahvusvahelise Punktid.com domeeni avamisega.

 

Kohalik turg 

Enne aktsiate esmast avalikku pakkumist 2022. a kevadel tulenes Punktide platvormi käibest 69% Eesti turult. Hea meel on tõdeda, et kuigi rahaline osakaal jäi 2022. a sisuliselt samaks (muutus -6%), siis aasta lõpuks oli kohaliku turu osakaal kogu Punktide platvormi käibest langenud 56% peale (2021. a Eesti turu käive läbi Punktid.ee platvormi oli 1,094 mln EUR vs 2022. a 1,026 mil EUR). Meie eesmärk on saada üle 50% käibest väljastpoolt Eesti turgu ja usume, et suudame selleni jõuda 2023. aasta jooksul.  

 

Ambitsioonid ja plaanid

Vaatamata sellele, et aktsiate esmase avaliku pakkumise korraldamine jäi ärevale ajale ja kaasasime ainult 60% soovitud summast, ei ole meie ambitsioonid muutunud. Punktid grupi ambitsioon on olla üks suurima klientuuriga videomängude müügiplatvorme Euroopas. Oleme läbi aja olnud kasumlik (välja arvatud investeeringute kaasamise perioodil) ja saame kasumlikkuse juurde igal hetkel tagasi pöörata.

 

2023. a eesmärk

Eesmärk on jätkata kasvamist ja laienemist uutele turgudele. Soovime tõsta platvormi jaemüügi käibeprognoosi 2023. a 3 mln EUR peale ja hulgimüüki 1 mln EUR peale, mis on võrreldes IPO-l presenteeritud numbritega jaemüügil 10% kõrgemad (varasem prognoos 2,7 mln EUR, uus prognoos 3 mln EUR) ja hulgimüügil 20% kõrgemad (varasem prognoos 0,8 mln EUR, uus prognoos 1 mln EUR). Kogu prognoositav kasv võrreldes 2022.a jaemüügi käibele oleks 63%.

Turunduse kontekstis jätkame analoogsete tegevustega, milles oleme saavutanud edu. Uus samm on ette võetud tehisintellekti suunas kus aasta algusest kasutame OpenAI teenust sisutekstide kirjutamisel, mis suurendab meie nähtavust SEO (ingl Search Engine Optimization) vallas, toob suurema tulu ja vähendab oluliselt halduskoormust. Hiljemalt märtsiks lansseerime uue platvormi, millega orgaanilise müügitulu saamine on parem ja millega laieneme uutele turgudele.

 

Käesolevas teates avaldatud informatsioon vahendusteenuse brutosumma kohta ei kajastu Punktide finantsaruannetes, kuna Eesti finantsaruandluse standardi (EFS) kohaselt on vahendaja müügitulu üksnes vahendustasu, mitte lepingute alusel kogutud brutosummad. Vaatamata sellele lähtub Punktid oma kasvu ja edu hindamisel üksnes Gamekeys OÜ müügist (st vahendusteenuse brutosummast).

 

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Hannes Niid
Punktid Technologies AS-i juhatuse liige

E-mail: invest@punktid.com  

 

Punktid Technologies AS on Eestis asutatud ja tegutsev valdusettevõtja, mille tütarühinguteks on Gamekeys OÜ ja HVK Business OÜ.  Punktide grupp omab ja arendab  Eesti suurimat videomängude, Nintendo, PlayStationi ja Xboxi digitaalsete koodide veebipõhist müügikeskkonda, seejuures:

  • Gamekeys OÜ põhitegevuseks on maailma tuntuimate videomängude ja videomängude kinkekaartide vahendamine veebipõhises keskkonnas ning sellega seonduv klienditeenindus ja turundus nii Eestis kui välisriikides; ja
  • HVK Business OÜ põhitegevuseks on videomängude ja kinkekaartide hulgimüük äriklientidele, Punktid.com IT-projekti arendamine ja kasutusõiguse müük.