Paskelbta: 2021-06-17 11:25:32 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. birželio 16 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-06-17 11:25 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. birželio 16 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 42,9191 9,6694 0,5808 160875,7406
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 44,1964 67,811 7000 674356,9911
INVL Baltijos fondas 44,8327 10,987962 90,981735 210907,027369

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com