Paskelbta: 2021-05-03 11:38:41 CEST
Apranga
Pranešimas apie esminį įvykį

„Aprangos” grupės apyvarta 2021 m. balandžio mėnesį

„Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2021 m. balandžio mėnesį sudarė 12,5 mln. eurų ir išaugo 142,4% lyginant su 2020 m. balandžio mėnesiu. „Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2021 m. balandžio mėnesį, lyginant su atitinkamu 2020 metų laikotarpiu, Lietuvoje išaugo 265,4% (nuo 2020 m. kovo 16 d. iki balandžio 18 d. buvo uždarytos visos Grupės parduotuvės Lietuvoje, o iki 2020 m. balandžio 25 d. dirbti galėjo tik atskirą įėjimą iš lauko turinčios parduotuvės, todėl apyvartos nėra palygintinos), Latvijoje padidėjo 12,3%, o Estijoje išaugo 17,0%.

Dėl epideminės koronavirusinės infekcijos (COVID–19) nuo 2020 m. gruodžio 16 d. buvo laikinai uždarytos visos Grupės parduotuvės Lietuvoje. Nuo 2021 m. vasario 15 d. Lietuvoje atidarytos atskirą įėjimą iš lauko turinčios parduotuvės, kurių prekybos plotas neviršija 300 kvadratinių metrų. Nuo 2021 m. kovo 15 d. Lietuvoje atidarytos visos atskirą įėjimą iš lauko turinčios parduotuvės. Nuo 2021 m. balandžio 19 d. Lietuvoje leista veikti visoms parduotuvėms, išskyrus parduotuves, esančias prekybos centruose, savaitgaliais, jei jos neturi atskiro įėjimo iš lauko. Latvijoje parduotuvės laikinai uždarytos nuo 2020 m. gruodžio 19 d.. Estijoje parduotuvės laikinai uždarytos nuo 2021 m. kovo 11 d., o nuo 2021 m. kovo 6 d. iki kovo 11 d. Estijoje buvo draudžiama parduotuvių veikla savaitgaliais. Šie laikini parduotuvių uždarymai atitinkamai ženkliai įtakojo Grupės generuojamą sausio-balandžio mėnesių apyvartą.

2021 m. sausio-balandžio mėnesiais „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 38,0 mln. eurų, arba 25,5% mažiau nei 2020 metų atitinkamu laikotarpiu.

„Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2021 m. sausio-balandžio mėnesiais, lyginant su atitinkamu 2020 metų laikotarpiu, Lietuvoje sumažėjo 13,5%, Latvijoje sumažėjo 55,3%, o Estijoje apyvarta mažėjo 21,0%.

Šiuo metu „Aprangos“ grupė valdo 174 parduotuvių tinklą (101 Lietuvoje, 48 Latvijoje ir 25 Estijoje), kurių bendras plotas sudaro 93,4 tūkst. kv. m. Lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu parduotuvių plotas išaugo 0,2%.

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
+370 5 2390801