English Lithuanian
Paskelbta: 2024-04-16 16:20:59 CEST
Nasdaq Vilnius
Pasikeitimai priežiūros grupėje

AB "Snaigė" tęsiamas stebimojo statusas

Nasdaq Vilnius sprendimu AB "Snaigė"  (SNG1L, ISIN kodas LT0000109274) toliau tęsiamas stebimojo statusas, AB „Snaigė“ 2024-04-15 informavus apie neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą išbraukti akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje ir nebesiūlyti jų viešai bei apie tai, kad AB „Snaigė“ akcininkas UAB EDS INVEST 3 įgyvendins privalomą oficialų siūlymą supirkti likusias akcijas.

AB "Snaigė" toliau tęsiamas stebimojo statusas ir dėl tos priežasties, kad AB "Snaigė" 2023-11-27 informavo apie patikslintą restruktūrizavimo plano projektą ir planuojamus atlikti tolimesnius veiksmus šio restruktūrizavimo plano įgyvendinimui.

Nasdaq Vilnius sprendimu AB "Snaigė" 2022-05-30 suteikto stebimojo statuso priežastis, t.y. AB “Snaigė” pranešimas, kad Bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis nei ½ įstatinio kapitalo, taip pat toliau galioja.

Stebimojo statuso suteikimo tikslas yra atkreipti rinkos dalyvių dėmesį.

 

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.