Danish
Offentliggjort: 2021-10-07 10:20:31 CEST
Kapitalforeningen SDG Invest
Prospekter/prospekt medd.

Kapitalforeningen SDG Invest – Opdaterede Investoroplysninger

StockRate Forvaltning A/S offentliggør hermed opdaterede Investoroplysninger for Kapitalforeningen SDG Invest i henhold til §62 i Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv.

Investoroplysningerne er tilrettet med en navneændring af afdeling SDG Invest til SDG Invest Globale Bæredygtige Aktier akk., således at det bedre afspejler investeringsuniverset. Derudover er disclosureoplysningerne blevet præciseret. Der er ingen ændringer af investeringsstrategien.

De opdaterede investoroplysninger er tilgængelige på kapitalforeningens hjemmeside www.sdginvest.dk og vedhæftet denne meddelelse.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 38 33 81 81.

Med venlig hilsen

Bo Matthiesen, direktør

Stockrate Forvaltning A/S

Vedhæftet filProspektudkast_SDG_Invest_opdelt_brsnoteret_afdeling final.pdf