English Estonian
Avaldatud: 2022-11-04 10:43:12 CET
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

AS Baltika vaatlusmärke muutmine

Tallinn, Eesti, 2022-11-04 10:43 CET --  

Nasdaq Tallinn otsustas 04. novembril 2022. a eemaldada AS Baltika aktsiatelt (BLT1T, ISIN kood: EE3100145616) 16. aprill 2021 lisatud vaatlusmärke selle tinginud asjaolude äralangemise tõttu.

Vaatlusmärke lisamise põhjuseks oli asjaolu, AS Baltika omakapital ei vastanud äriseadustikus sätestatud nõuetele.

Vastavalt AS Baltika poolt 04.novembril avalikustatud 2022. a III kvartali ja 9 kuu vahearuandele on omakapital viidud vastavusse äriseadustikus sätestatud nõuetele.

 27. märtsil 2020 lisatud vaatlusmärge on endiselt kehtiv.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.