English Latvian
Publicēts: 2021-10-14 16:00:00 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

FKTK pieņem izskatīšanai AS Rīgas kuģu būvētava akcionāra akciju atpirkšanas piedāvājumu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija 12.10.2021. ir saņēmusi Irinas Meļņikas iesniegumu un prospektu atļaujas saņemšanai izteikt akciju sabiedrības "Rīgas kuģu būvētava" (reģistrācijas Nr. 40003045892, juridiskā adrese – Gāles ielā 2, Rīgā, LV-1015) obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta ceturtās daļas 1. punktam.

1. Informācija par piedāvātāju, norādot tā attiecības ar akciju sabiedrību “Rīgas kuģu būvētava” (turpmāk arī – Mērķa sabiedrība): Irina Meļņika uz netieši iegūtās līdzdalības pamata ieguvusi no Mērķa sabiedrības akcijām izrietošās balsstiesības, kas veido 49,8556% no Mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita, tajā skaitā no akciju sabiedrībai “Remars-Rīga” (reģistrācijas Nr. 40003197429, juridiskā adrese – Gāles ielā 2, Rīgā, LV-1015) piederošajām 5 819 194 Mērķa sabiedrības akcijām izrietošās balsstiesības, kas veido 49,8556% no Mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaita.

2. Vienas akcijas atpirkšanas cena pēc prospektā sniegtās informācijas: 0.027 euro.

3. Piedāvājuma termiņš: piedāvājuma sākuma termiņš ir nākamā darba diena pēc sludinājuma par piedāvājumu publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un piedāvājuma termiņš beidzas pēc 30 dienām, skaitot no piedāvājuma sākuma termiņa.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431

www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.