Publicēts: 2013-02-14 13:43:00 CET
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

13. un 14. februāra valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti (papildināts 14. februārī)

Trešdien, 13.februārī, notika 3 gadu valsts vērtspapīru emisija ar dzēšanas termiņu 2016.gada 11.janvārī.

Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru pieprasījuma apjoms sasniedza 59,555 milj. latu, kas 2,48 reizes pārsniedza piedāvāto vērtspapīru apjomu. Notikušajā konkurējošā daudzcenu izsolē tika pārdoti vērtspapīri 24,0 milj. latu apmērā.

Valsts kase maksimālo likmi noteica 1,5% līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme tika noteikta 1,389%. Kupona likme šīm obligācijām tika noteikta 1,375 % apmērā.

Ceturtdien, 14.februārī, notika valsts iekšējā aizņēmuma fiksētas likmes vērtspapīru izsole, piedāvājot 3 gadu valsts parāda vērtspapīrus par kopējo summu 6,0 milj. latu pēc nominālvērtības.

Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru pieprasījuma apjoms sasniedza 29,9  milj. latu. Tādējādi notikušajā izsolē pārdoti valsts parāda vērtspapīri 6,0  milj. latu apmērā.

         Laura Prancāne
         Valsts kases
         Preses sekretāre
         Tālr. 67 094 324
         Mob. tālr. 26 499 049
         e-pasts: laura.prancane@kase.gov.lv
         http://www.kase.gov.lv
         Twitter: @Valstskase