Offentliggjort: 2014-06-03 10:07:40 CEST
Lollands Bank A/S
Selskabsmeddelelse

Lollands Bank indfrier statslig hybrid kernekapital

Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Nikolaj Plads 6

1007 København K

 

Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2014

                                                                                           3. juni 2014

                                                                                           Anders H. Larsen, direkte tlf. 55 36 52 50

                                                                                                     E-mail: ahl@lobk.dk

 

 

Indfrielse af statslig hybrid kernekapital

Med udgangspunkt i bankens forventninger om stigende indtjening og konsolidering fra og med regnskabsåret 2015, har bankens ledelse besluttet at indfri statslig hybrid kernekapital på 32 mio. kr. den 6. juni 2014.

Finanstilsynet har givet banken den fornødne tilladelse til at indfri lånet, som er forrentet med 9,0 pct. p.a. Lånet er optaget den 25. juni 2009 af Vordingborg Bank og overtaget af Lollands Bank i forbindelse med fusionen. Banken erstatter ikke lånet med nye lån. Banken har i sin seneste kvartalsrapport redegjort nærmere for de synergieffekter, der vil kunne bidrage til en øget indtjening og konsolidering.

Ovennævnte indfrielse vil i forhold til bankens solvens- og kernekapitalprocent pr. 31. marts 2014 alt andet lige medføre, at bankens solvensprocent vil falde fra 18,0 pct. til 16,4 pct. hvorved solvensoverdækningen i forhold til det individuelle solvenskrav på 12,3 pct. vil falde fra 5,7 pct. til 4,1 pct.

Efter indfrielsen har banken alene efterstillet kapital hidrørende fra fusionen i form af et ansvarligt lån på 25 mio. kr. som indgår fuldt ud i opgørelsen af solvensprocenten. Den ansvarlige kapital herudover udgøres af ren egenkapital på 359 mio. kr.  

Indfrielsen vil blive foretaget med valør den 6. juni 2014 til kurs 100 med tillæg af påløbne, men endnu ikke forfaldne renter på 282 t.kr.

Indfrielsen af lånet vil ske i overensstemmelse med VP SECURITIES A/S ’s til enhver tid gældende regler.

Med venlig hilsen

LOLLANDS BANK

Anders F. Møller

    Bankdirektør


Indfrielse af hybrid kernekapital.pdf