English Lithuanian
Paskelbta: 2021-07-02 16:10:58 CEST
Snaige
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „Snaigė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2021 m. liepos 2 d. įvyko neeilinis visuotinis AB „Snaigė“ (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimas.

Susirinkime buvo priimti šie sprendimai darbotvarkės klausimais.

1darbotvarkės klausimas: Dėl 2021 m. vasario 11 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų nebevykdymo (atšaukimo);
Priimtas sprendimas:
 „1.1. Nevykdyti (atšaukti) 2021 m. vasario 11 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo darbotvarkės klausimu Nr. 1.1, kuriuo nuspręsta inicijuoti visų Bendrovės išleistų akcijų išbraukimą ir išbraukti jas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius bei nebesiūlyti jų viešai.
1.2. Nevykdyti (atšaukti) 2021 m. vasario 11 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų darbotvarkės klausimais Nr. 1.2, 1.3 ir 2, kuriais detalizuota tvarka dėl oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, pateikimo, jo kainos nustatymo ir įgaliojimų, susijusių su Bendrovės akcijų išbraukimu iš prekybos AB Nasdaq Vilnius suteikimu Bendrovės vadovui (generaliniam direktoriui).
1.3. Atsižvelgiant į sprendimus, priimtus šio Bendrovės  visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais Nr. 1.1-1.2, nustatyti, kad Bendrovės akcijos toliau bus siūlomos viešai, jomis bus prekiaujama reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius, Bendrovė ir toliau lieka emitentu, o oficialus siūlymas,  kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, teikiamas nebus, nebent dėl šių klausimų būtų priimti nauji Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai.“

Generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas
Tel. +370 315 56206