Offentliggjort: 2020-06-26 10:12:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Intern viden
Selskabsmeddelelse nr. 57, 2020 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. juli 2020
Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer
med
negativ rente pr. 1. juli 2020 for at opfylde kravene til offentliggørelse
i lov
om kapitalmarkeder § 24.

Bemærk at negativ kuponrente bliver modregnet i
det udtrukne beløb, inden det
udtrukne beløb udbetales til investor.

Spørgsmål
kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen

Nordea
Kredit Realkreditaktieselskab


 


Udtrkning pr. 1. juli 2020..xml