Avaldatud: 2020-10-11 21:38:03 CEST
PRFoods
Börsiteade

PRF: AS’i PRFoods 2020/2021. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu esialgne konsolideeritud auditeerimata müügikäive

PRFoodsi 2020/2021. aasta esimese kvartali auditeerimata esialgne konsolideeritud käive oli 12,74 miljonit eurot langedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 34,0% (1kv 2019/2020: 19,32 miljonit eurot), sealhulgas müügilangus jaekettides 1,2%, HoReCa sektoris 52,2% ja hulgimüügis 60,8%. Võrreldes eelmise kvartaliga s.o neljanda kvartaliga eelmisel majandusaastal langes käive 15,7% (4kv 2019/2020: 15,11 miljonit eurot), sealhulgas langes müük jaekettides ja hulgimüügi sektoris vastavalt 19,6% ja 35,0%, kusjuures HoReCa sektoris müük kasvas 37,7%.

Indrek Kasela, PRFoods AS juhataja kommentaar:
„Koroona mõju jätkub kalasektoris ning nagu ka eelmises teates märkisime, et HoReCa sektor, mis moodustab kogu lõhe- ja forellikaubandusest ca 1/3 nii globaalselt kui regionaalselt, ei taastu järgneva 12 kuu jooksul endisele tasemele. Teatud määral korvab seda jaemüük, kuid mitte piisavalt. See on tekitanud olukorra, kus turul on liialt nii toorainet kui tootmiskapasiteeti, mis sunnib paljusid tootjaid hindu langetama. Eelmises kvartalis loobusime suures osas värske kala vahendusest Soomes, sest see seoks liiga palju meie käibekapitali olukorras, kus turunõudlus on ebakindel ning kala vahenduse marginaal väga madal. Kuigi juuni-juuli oli näha elavnemist on viiruse teise laine saabumine pannud juba augustist mitmetes riikides täiendavad piirangud HoReCa sektorile. Õnneks on näha, et Aasia toibub kiiremini kui ülejäänud maailm ning positiivse märgina oleme suutnud kvartali lõpust taastada ekspordi Jaapanisse. Käesoleval aastal näeme kahanemist Soome turul, kasvu Baltikumis, eriti Eestis, kus oleme saavutanud lühikese ajaga märkimisväärse turuosa. John Ross Jr on suutnud väga hästi kriisis vastu pidada ning hoidnud oma kasumlikkust ning lõpptoodete hindu hoolimata mõningasest käibelangusest. Probleemsem on olukord Soomes, kus jaekaubandus on koondunud kahe suurema jaeketi kätte ning valdav osa kalaturust on private label tooted.  Oluline osa Soome käibe vähenemisest on tingitud hulgimüügi ehk värske kala vahenduse ning samuti müügihindade langusest, kuna ka tooraine hind on langenud – see on iseloomulik turule, kus on väga suur private label toodete osakaal. Kindlasti vaatame kriitiliselt üle kontserni kulubaasi, et olla vastavuses vähenenud käibega ning vähendame Soome osakaalu oma käibes ja kuludes.“

Majandusaasta esimeses kvartalis langes käive kõikide tooterühmade lõikes võrreldes eelmise majandusaasta esimese kvartaliga. Värske kala ja kalafilee tooterühma, mis moodustas tooteportfellist 32,4% (1kv 2019/2020: 41,8%), käive langes pea poole võrra võrreldes eelmise majandusaasta esimese kvartaliga. Suitsutatud toodete, mis moodustasid kogumüügist pea poole (1kv 2019/2020: 42,0%), müügikäive vähenes majandusaastate võrdluses 22,3%.

Käive toodete lõikes, mln EUR1kv 20/211kv 19/20Muutus, EURMuutus, %
Värske kala ja kalafilee4,128,07-3,95-48,9%
Suitsutatud tooted6,308,11-1,81-22,3%
Muud kalatooted2,313,11-0,81-25,9%
Muu käive0,010,02-0,01-59,7%
Kokku 12,7419,32-6,57-34,0%

Kliendigruppide lõikes oli esimeses kvartalis müügilangus jaekettides 1,2%, HoReCa ja hulgimüügi sektoris oli müügi vähenemine vastavalt 52,2% ja 60,8%. Jaekettide osakaal kogumüügist moodustas majandusaasta esimeses kvartalis peaaegu 60% ning HoReCa ja hulgimüük kumbki ca 20%. Eelmise majandusaasta esimeses kvartalis olid osakaalud vastavalt 41,3%, 24,1% ja 33,1%.

Käive kliendigrupiti, mln EUR1kv 20/211kv 19/20Muutus, EURMuutus, %
Jaeketid7,437,52-0,09-1,2%
Hulgimüük2,406,14-3,74-60,8%
HoReCa2,495,20-2,72-52,2%
Muu käive0,420,45-0,03-6,7%
Kokku 12,7419,32-6,57-34,0%

Kolme suurema sihtturu käive majandusaasta esimeses kvartalis oli 11,25 miljonit eurot ja see moodustas 88,3% kogukäibest võrreldes eelmise aasta sama perioodi käibega 17,38 miljonit eurot ja osakaaluga 90,0%. Muudest riikidest on jätkuvalt kõige suurema osakaaluga müük Lätti.

Käive riigiti, mln EUR1kv 20/211kv 19/20Muutus, EURMuutus, %
Soome7,8313,14-5,31-40,4%
Suurbritannia2,012,79-0,77-27,7%
Eesti1,411,46-0,05-3,4%
Läti0,510,69-0,18-26,5%
Muud riigid0,981,24-0,26-20,9%
Kokku 12,7419,32-6,57-34,0%

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee