Avaldatud: 2014-01-09 16:45:00 CET
Nordecon
Börsiteade

Osaluse suurendamine AS-is Eston Ehitus

Tallinn, Eesti, 2014-01-09 16:45 CET -- Nordecon AS ja AS Eston Ehitus eraisikutest vähemusaktsionärid sõlmisid aktsiate ostu-müügi lepingu, millega Nordecon AS omandas 228 AS Eston Ehitus aktsiat nimiväärtuses 1436,4 eurot, mis moodustab 2,3% aktsiakapitalist. Tehingu tulemusel omab Nordecon AS 100% AS-i Eston Ehitus aktsiatest. Tehing tehti AS Eston Ehitus enamusosaluse soetamise lepingus (2007. a) Nordecon AS-i poolt võetud ülejäänud aktsiate väljaostukohustuse realiseerumisel.

AS Eston Ehitus on peamiselt Lääne- ja Kesk-Eestis ehituse projektijuhtimise teenust osutav ettevõte, mis kuulub Nordeconi kontserni 2007. aastast.

Tehing ei avalda olulist mõju Nordecon kontserni tegevusele ega ole käsitletav olulise osaluse omandamisena NASDAQ OMX Tallinna börsi reglemendi osa "Nõuded Emitentidele" tähenduses. Nordecon AS nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud.

 

Nordeconi kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted täna Eestis, Ukrainas ja Soomes. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni kuulub lisaks emaettevõttele üle 10 tütarettevõtte. Kontserni 2012. aasta konsolideeritud müügitulu oli 159,4 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd üle 700 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsi põhinimekirjas.

 

         Raimo Talviste
         Nordecon AS
         Finants- ja investorsuhete juht
         Tel: +372 615 4445
         Email: raimo.talviste@nordecon.com
         www.nordecon.com