Paskelbta: 2021-03-16 08:55:00 CET
MAXIMA GRUPE, UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

Maxima Grupė sėkmingai išplatino 40 milijonų eurų vertės komercinių popierių (trumpalaikių obligacijų) emisiją

Maxima Grupė, UAB, kontroliuojanti didžiausią maisto mažmeninės prekybos įmonių grupę Baltijos šalyse, sėkmingai išplatino pirmąją komercinių popierių (trumpalaikių obligacijų) 12 mėnesių trukmės emisiją. Sandorio nominali vertė siekia 40 milijonų eurų.

„Šis sėkmingas sandoris atspindi aukštą mūsų įmonės kreditingumą bei nuolatinį siekį diversifikuoti finansavimosi šaltinius. Džiaugiamės toliau tęsdami bendradarbiavimą su tokiais dideliais tarptautiniais žaidėjais, kaip Europos Rekonstrukcijos ir Plėtros Bankas, Šiaurės Investicijų Bankas ir kitais investuotojais. Jų pasitikėjimas mūsų bendrove mums yra labai svarbus” – sako Mantas Kuncaitis, Maxima Grupė generalinis direktorius bei valdybos pirmininkas.

Emisijos platinime paraiškas pateikė instituciniai investuotojai iš Baltijos šalių, Skandinavijos, Jungtinės Karalystės bei kitų Europos šalių. Vertybinių popierių paklausa viršijo 100 mln. Eurų, o išplatintų obligacijų pajamingumas siekia 0,618%. Tai yra pirmoji tokio pobūdžio emisija Baltijos regione.

“Mes labai džiaugiamės palaikydami šią novatorišką emisiją ir tikimės toliau tęsti sėkmingą bendradarbiavimą su Maxima Grupė”, teigia Ian Brown, Europos Rekonstrukcijos ir Plėtros Banko Baltijos Šalių Vadovas.

Luminor bankas buvo vienintelis šio sandorio organizatorius bei platintojas, o advokatų kontora TGS Baltic suteikė teisinio patarėjo paslaugą.  

„Pirmiausia norėčiau pažymėti plačios ir gerai diversifikuotos investuotojų bazės dalyvavimą sandoryje, kuris rodo išskirtinį Maxima Grupė kredito istorijos pripažinimą. Taip pat tikiu, kad šis istorinis sandoris prisidės prie kapitalo rinkos vystymosi Baltijos šalyse ir atvers platesnes trumpalaikio finansavimo galimybes kitoms įmonėms. Maxima Grupė formuoja solidų precedentą panašių sandorių struktūrai bei formatui„ – teigia Paulius Žurauskas, Luminor grupės finansų rinkų vadovas.

Papildoma informacija
„Maxima Grupė“ valdo prekybos tinklus „Maxima“ (Baltijos šalyse), „Stokrotka“ (Lenkijoje), „T-Market“ (Bulgarijoje) ir elektroninę maisto parduotuvę „Barbora“, veikiančią Baltijos šalyse ir Lenkijoje.
Įmonė priklauso „Vilniaus prekyba“ įmonių grupei. „Vilniaus prekyba“ per kitas dukterines įmones valdo investicijas į mažmeninės prekybos ir vaistinių tinklus bei nekilnojamojo turto projektų vystymo ir nuomos paslaugų įmones Baltijos šalyse, Švedijoje, Lenkijoje ir Bulgarijoje.

Kontaktinis asmuo:
Vitalij Rakovski
Maxima Grupė, UAB,  Finansų vadovas
El. paštas: vitalij.rakovski@maximagrupe.eu

ŠIS PRANEŠIMAS NEI TIESIOGIAI, NEI NETIESIOGIAI, NEI VISAS, NEI IŠ DALIES NĖRA SKIRTAS PLATINTI, SKLEISTI AR PERDUOTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, KANADOJE, AUSTRALIJOJE, JAPONIJOJE AR BET KOKIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE, KURIOJE TOKIO PRANEŠIMO PLATINIMAS, SKLEIDIMAS AR PERDAVIMAS BŪTŲ NETEISĖTAS. ŠIS PRANEŠIMAS TAIP PAT NĖRA ADRESUOJAMAS JOKIAM ASMENIUI, KURIS YRA MAŽMENINIS KLIENTAS (KAIP APIBRĖŽTA 2014 M. GEGUŽĖS 15 D. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOJE 2014/65/ES DĖL FINANSINIŲ PRIEMONIŲ RINKŲ, KURIA IŠ DALIES KEIČIAMOS DIREKTYVA 2002/92/EB IR DIREKTYVA 2011/61/EB).