Paskelbta: 2018-05-31 19:15:08 CEST
AUGA group
Tarpinė informacija

AUGA group, AB tarpinė 3 mėn., pasibaigusių 2018 m. kovo 31 d., informacija

AUGA group, AB (kodas 126264360, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21C, Vilnius) pateikia tarpinį neaudituotą konsoliduotą 2017 m. trijų mėnesių, pasibaigusių 2018 m. kovo 31 d., finansinių ataskaitų rinkinį ir atsakingų asmenų patvirtinimą.

Vadovybės komentaras:

2018 m. pirmąjį ketvirtį AUGA group, AB (toliau – Grupė) pardavimo pajamos siekė 11,49 mln. Eurų ir buvo 5 proc. mažesnės nei 2017 m. atitinkamą laikotarpį, kai jos sudarė 12,11 mln. eurų. Pardavimo pajamų sumažėjimą lėmė ilgesni nei ankstesniais metais ekologiškų grūdų pristatymo terminai klientams, todėl didesnė pristatymų dalis nusikėlė į vėlesnius 2018 metų ketvirčius.

Grupės 2018 m. pirmojo ketvirčio EBITDA, eliminavus vienkartinius sandorius, siekė 1,56 mln. eurų (2017 m. pirmąjį ketvirtį – 1,29 mln. eurų). EBITDA didėjo grybininkystės ir augalininkystės segmentuose. Grupės 2018 m. pirmojo ketvirčio grynasis pelnas sudarė 625 tūkst. eurų (2017 m. pirmąjį ketvirtį – 17 tūkst. eurų).

Pridedama:

  1. Bendrovės tarpinis neaudituotas konsoliduotas 2018 m. trijų mėnesių, pasibaigusių 2018 m. kovo 31 d., finansinių ataskaitų rinkinys.
  2. Atsakingų asmenų patvirtinimas.

Generalinis direktorius
Linas Bulzgys
+370 5 233 5340

 

Priedai


AUGA group FSY2018Q1LT.pdf
Atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf