English Lithuanian
Paskelbta: 2023-08-16 15:00:00 CEST
Urbo bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas dėl UAB Medicinos banko valdybos nario paskyrimo

UAB Medicinos bankas (toliau – Bankas), bendrovės kodas 112027077, registruotos buveinės adresas Pamėnkalnio g. 40, LT-01114 Vilnius, Lietuva.

Bankas informuoja, kad 2023 m. rugpjūčio 16 d. įvykusiame Banko stebėtojų tarybos posėdyje ketvirtuoju valdybos nariu išrinktas Andrius Bernotas, kuris nuo 2021 m. birželio mėn. vadovauja Banko dukterinei bendrovei UAB Saugus kreditas ir nuo 2023 m. rugpjūčio mėn. eina Banko Finansų tarnybos direktoriaus pareigas. Šiuo metu Banko valdybą sudaro valdybos pirmininkas Marius Arlauskas, valdybos nariai Igor Kovalčuk ir Snieguolė Kudrevičienė.

Andrius Bernotas pradės eiti valdybos nario pareigas kai bus gautas Lietuvos banko leidimas.

Daugiau informacijos: Verslo tarnybos direktorius Julius Ivaška, tel. Nr. +370 601 04 453, el. paštas media@medbank.lt