Paskelbta: 2020-11-24 17:37:26 CET
Linas
Akcijų paketo įgijimas ar netekimas

Pranešimas apie balsavimo teisių paketo netekimą

Informuojame, kad gautas pranešimas apie AB „Linas“ balsavimo teisių paketo netekimą. Žr. pridėtą failą.

AB „Linas“ finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas
+370 45 506100

PriedasPranesimas apie akciju netekima 2020-11-24 Danelika.pdf