English
Published: 2018-12-14 16:29:50 CET
Kapitalforeningen Accunia Invest
Net Asset Value

Korrektion af indre værdi

Vi skal hermed korrigere den offentliggjorte indre værdi samt emissions- og indløsningskurser på European CLO Investment Grade KL (DK0060804136 - ACACIGDKK) per den 13. december 2018.

De korrekte priser fremgår herunder:

  • Indre værdi: 983,49 (tidl. oplyst: 989,28)
  • Emissionskurs: 985,95 (tidl. oplyst: 991,70)
  • Indløsningskurs: 981,08 (tidl. oplyst: 986,85)

Alle berørte investorer er orienteret, og priserne er korrigeret.

Kontaktperson(er):

Direktør Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070.

Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på www.accunia-invest.dk

Attachment


ACCINV_selskabsmeddelelse_201812.pdf