Offentliggjort: 2017-06-02 08:20:04 CEST
PFA Invest
Prospekter

Ny afdeling Balance AA og Balance Akkumulerende i Investeringsforeningen PFA Invest

Investeringsforeningen PFA Invest har stiftet to nye afdelinger på bestyrelsesmøde den 21. april 2017 og har modtaget godkendelse fra Finanstilsynet den 24. maj 2017.

Vedlagt følger fuldstændigt tegningsprospekt for Investeringsforeningen PFA Invest afdeling:

  • Balance AA
  • Balance Akkumulerende

Andele i afdelingerne udbydes til tegning til kurs 100,20 fra den 7. juni 2017 kl. 9.30 til 20. juni 2017 kl. 16.00.

Tegning af min. 100 mio. kr. i hver afdeling er garanteret af PFA Pension, forsikringsaktieselskab.

Resultat af tegningen offentliggøres den 23. juni 2017.

Nasdaq Copenhagen A/S har godkendt at andelene i begge afdelinger optages til handel den 28. juni 2017.

Yderligere information kan findes på www.pfainvest.dk

 

Med venlig hilsen

PFA Asset Management A/S

 

Rasmus Bessing

Direktør


Bilag Vedtgter af 21. april 2017.pdf
NASDAQ nr 10 2017 Offentliggrelse af tegningsprospekt for Balance AA og Balance Akkumulerende.pdf
PFA INVEST - Tegningsprospekt Balance AA .pdf
PFA Invest - Tegningsprospekt Balance Akkumulerende.pdf