Published: 2019-03-13 15:00:00 CET
Vilniaus Baldai
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „VILNIAUS BALDAI“ dukterinė įmonė pasirašė trumpalaikės paskolos sutartį

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ dukterinė įmonė UAB „Trenduva“ ir akcinė bendrovė „Invalda privatus kapitalas“, kuriai nuosavybės teise priklauso 87,67 proc. AB „VILNIAUS BALDAI“ akcijų, 2019 m. kovo 13 d. sudarė paskolos sutartį, kuria AB „Invalda privatus kapitalas“ įsipareigojo 90 dienų terminui paskolinti UAB „Trenduva“ iki 3 000 000 eurų sumą, skirtą įsipareigojimų vykdymui.

Paskolos sutarties sudarymui gauta išankstinė AB „VILNIAUS BALDAI“ audito komiteto nuomonė, jog paskolos sutartis sudaroma rinkos sąlygomis, sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas AB „VILNIAUS BALDAI“ bei jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalis, atžvilgiu, kadangi:

1. Paskola bus panaudota įsipareigojimų vykdymui.

2. Už naudojimąsi paskola numatytos 3 proc. palūkanos, kurios yra mažesnės už Lietuvos banko paskelbtą palūkanų normą teikiant didesnes nei 1 mln. eurų paskolas įmonėms 2019 m. sausio mėnesį (3,31 proc.).

3. Bendrovė paskolos davėjui neteikia jokių užtikrinimo priemonių (paskolos davėjui neįkeičiamas joks turtas ir pan.).


Papildoma informacija apie sandorius su susijusiais asmenimis teikiama AB „VILNIAUS BALDAI“ interneto svetainėje www.vilniausbaldai.lt.


Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Edgaras Kabečius
Tel.: +370 (5) 252 5700