Avaldatud: 2013-12-16 16:35:00 CET
Olympic Entertainment Group
Finantskalender

OEG: Finantskalender 2014

Olympic Entertainment Group AS avaldab 2014. aastal auditeerimata konsolideeritud finantstulemused järgmiselt:

1-12/2013 27.02.2014
1-3/2014 29.04.2014
1-6/2014 29.07.2014
1-9/2014 28.10.2014

Olympic Entertainment Group AS avaldab 2014. aastal ärisegmentide auditeerimata hasartmängutulud järgmiselt:

1-12/2013 14.01.2014
1-3/2014 15.04.2014
1-6/2014 15.07.2014
1-9/2014 14.10.2014

Olympic Entertainment Group AS avalikustab 2013. aasta auditeeritud konsolideeritud majandusaasta aruande 26.03.2014.

Olympic Entertainment Group AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 18.04.2014.

 

Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com