English Latvian
Publicēts: 2024-01-10 15:52:20 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par IPAS "INDEXO" papildus akciju iekļaušanu Baltijas Oficiālajā sarakstā

Nasdaq Riga valde 2024. gada 10. janvārī pieņēma lēmumu ar 2024. gada 11. janvāri uzsākt IPAS "INDEXO" papildus akciju kotēšanu, līdzās jau iekļautajām akcijām, Baltijas Oficiālajā sarakstā ar šādiem raksturlielumiem:

Emitenta nosaukums IPAS "INDEXO"
Emitenta saīsinātais nosaukums IDX
Vērtspapīra ISIN kods LV0000101863
Nominālvērtība 1.00 EUR
Papildus iekļaujamo akciju skaits 750 923
Kopējais iekļauto akciju skaits pēc papildus akciju iekļaušanas 4 546 330
Biržas tirdzniecības kods IDX1R

Papildus akciju iekļaušana notiek pēc akciju publiskā piedāvājumā. 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com/


Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.