English Estonian
Avaldatud: 2022-07-11 13:00:00 CEST
Punktid Technologies
Börsiteade

Punktid Technologies AS-i grupi juuni müük 199 000 eurot ehk 28% kõrgem võrreldes 2021. juuniga

Punktid Technologies AS-i (edaspidi Punktid) 2022. a juuni müük moodustas kokku 199 000 eurot, millest 123 000 eurot moodustas Punktide platvormi vahendusteenuse brutosumma* ja 76 000 eurot HVK Business OÜ müügitulu. Võrreldes 2021. a juuniga kasvas Punktid grupi käive 28% (2021. a juuni vahendusteenuse brutosumma oli 109 000 eurot ja HVK Business OÜ müügikäive 46 000 eurot). Müük tõusis Punktid.ee, Punktid.lv, Punktid.fi, Punktid.com ja teistel väiksematel Punktid veebilehtedel ning langes Punktid.lt lehel.

 

Lätis kasvas Punktid müük võrreldes eelmise aasta sama ajaga üle 36%, tõustes 11 500 euro pealt 15 700 euro peale. Edukalt oleme alustanud ka Soome turul toimetamist, kus mulluse juunikuise 53 euro suuruse müügiga võrreldes tõusis selle aasta juunis müük 3 036 euro peale.

„Soome ja Läti tulemused on head ning on väga positiivne näha, et Soomest tulnud müügid on sel aastal pea kõik tulnud orgaaniliselt. Alles juunikuus suunasime sinna ka esimesed tasulised reklaamid, mis tõid kohe ka tulemust. Läti turgu toetame strateegilisema turundusega, et jätkata kasvu ja hoida olemasolevaid kliente.

Kuna suvekuud on meie sektoris pigem madalhooaeg, siis juuni peamiseks eesmärgiks oli uute toodete ja kategooriate lisamine kodulehele, mis toovad tulevikus meile paremat orgaanilist müüki ka kaugematelt turgudelt. Tegeleme turundus- ja IT plaanide täiendustega ning jätkame ettevalmistustega sügiseseks kõrghooajaks.

Vaatamata majanduse ebakindlale seisule, püsib Punktide veebilehtede külastatavus kuude lõikes samal tasemel, mis viitab, et inimeste huvi Punktide vahendatavate toodete vastu on suur ja ei ole raugenud,“ märkis Punktide juhatuse liige Hannes Niid.

 

Punktide grupi müük kokku juuni 2022

Punktide grupi müük kokku        199 000 eurot
HVK Business OÜ müügitulu       76 000 eurot
Gamekeys OÜ vahendusteenuse brutosumma   123 000 eurot

 

2022. a juuni numbrid on ümardatud tuhande euro täpsusega ning numbrid ei ole veel lõplikud (st võivad vähesel määral muutuda), kuna 2022. a juuni ei ole veel raamatupidamises suletud.

*Vahendusteenus hõlmab videomängude, Nintendo, PlayStationi, Xboxi jne digitaalsete koodide veebipõhist müüki Punktide gruppi kuuluva Gamekeys OÜ poolt hallatava Punktide müügiplatvormi kaudu nii Eestis kui ka välisriikides. Brutosummaks on klientidelt saadud raha läbi Punktide platvormi, edaspidi nimetatud ka kui müük.

 

Käesolevas teates avaldatud informatsioon vahendusteenuse brutosumma kohta ei kajastu Punktide finantsaruannetes, kuna Eesti finantsaruandluse standardi (EFS) kohaselt on vahendaja müügitulu üksnes vahendustasu, mitte lepingute alusel kogutud brutosummad. Vaatamata sellele lähtub Punktid oma kasvu ja edu hindamisel üksnes Gamekeys OÜ müügist (st vahendusteenuse brutosummast). Punktid annab müügitulemustest investoritele lühiülevaate igakuiselt ja põhjalikuma ülevaate kord kvartalis.

 

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Hannes Niid

Punktid Technologies AS-i juhatuse liige

E-mail: invest@punktid.com  

 

Punktid Technologies AS on Eestis asutatud ja tegutsev valdusettevõtja, mille tütarühinguteks on Gamekeys OÜ ja HVK Business OÜ.  Punktide grupp omab ja arendab  Eesti suurimat videomängude, Nintendo, PlayStationi, Xbox jne digitaalsete koodide veebipõhist müügikeskkonda, seejuures:

  • Gamekeys OÜ põhitegevuseks on maailma tuntuimate videomängude ja videomängude kinkekaartide vahendamine veebipõhises keskkonnas ning sellega seonduv klienditeenindus ja turundus nii Eestis kui välisriikides; ja
  • HVK Business OÜ põhitegevuseks on videomängude ja kinkekaartide hulgimüük äriklientidele, Punktid.com IT-projekti arendamine ja kasutusõiguse müük.