English Lithuanian
Paskelbta: 2021-08-19 10:39:32 CEST
East West Agro AB
Pranešimas apie esminį įvykį

AB East West Agro valdybos sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo

Kaunas, Lietuva, 2021-08-19 10:39 CEST -- 2021 m. rugpjūčio 19 d. AB East West Agro valdyba, vadovaujantis 2020 m. gegužės 7 d. įvykusio AB East West Agro visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, nusprendė supirkti savas paprastąsias vardines 1 euro nominalios vertės akcijas. Savų akcijų įsigijimui Bendrovė turi sudariusi rezervą. Akcijas numatyta supirkti per AB „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką. Jei akcijų pasiūla viršys įsigyjamų akcijų skaičių, visiems akcijų pardavėjams bus proporcingai mažinamas jų parduodamų akcijų skaičius. Neatsiradus akcijų pardavėjų, numatoma artimiausiu laiku teikti naują pasiūlymą didesne akcijų supirkimo kaina.

 

Įsigijimo sąlygos:

Akcijų supirkimo terminas: 2021 m. rugpjūčio 24 d. - 2021 rugpjūčio 26 d.

Maksimalus įsigyjamų akcijų kiekis: 10 000 vnt.

Bendra maksimali įsigyjamų akcijų kaina 150 000 eurų

Akcijų įsigijimo kaina: 15,00 euro už vieną akciją

 

 

         Valdybos pirmininkas
         Danas Šidlauskas
         danas@ewa.lt