English Lithuanian
Paskelbta: 2022-12-08 15:15:00 CET
AB Šiaulių bankas
Prospektas

Patvirtintas AB Šiaulių banko bazinio prospekto priedas

Lietuvos bankas 2022 m. gruodžio 8 d. patvirtino AB Šiaulių banko (toliau – Bankas) 250,000,000 eurų vidutinės trukmės ne nuosavybės vertybinių popierių (obligacijų, toliau – Obligacijos) programos (angl. EUR 250,000,000 Euro Medium Term Note Programme) bazinio prospekto dėl Obligacijų įtraukimo į reguliuojamą rinką AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą (toliau – Prospektas) priedą (sprendimo Nr. V 2022/(1.160.E-9004)-441-242) (toliau – Priedas).

Prospekto Priedas buvo parengtas, atsižvelgiant į tai, kad Bankas ir „Invalda INVL“ 2022 m. lapkričio 22 d. pasirašė sutartį, pagal kurią planuoja sujungti dalį mažmeninių verslų.

Kiekvienas Prospekto pakeitimas pristatytas ir aprašytas Prospekto Priede.

Prospekto Priedas pridėtas prie šio pranešimo.

Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Rinkų ir iždo departamento direktorius
tomas.varenbergas@sb.lt
tel. +370 5 203 2200

Priedai



LB sprendimas obligaciju bazinio prospekto priedo patvirtinimas.pdf
Prospectus Supplement.pdf