English Lithuanian
Paskelbta: 2019-11-26 08:13:44 CET
Nasdaq Vilnius
Įtraukimas į sąrašus

Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijos bus įtrauktos į Baltijos Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą

2019-11-27 Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijos bus įtrauktos į Nasdaq Baltijos Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą:        

Emitentas                                                    Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Trumpinys                                                    LTG
ISIN kodas                                                   LT0000670044
Išpirkimo diena                                            2026-11-27
Emisijos dydis nominalia verte, EUR           25 000 000
Pavedimų knyga                                          LTGB001026A
Atkarpos dydis, %                                        0,1
Atkarpos išmokų mokėjimo datos                2020-11-27
                                                                     2021-11-27
                                                                     2022-11-27
                                                                     2023-11-27
                                                                     2024-11-27
                                                                     2025-11-27
                                                                     2026-11-27
                                                                      

                                                            

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
http://www.nasdaqbaltic.com/

    

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.