English
Published: 2023-01-02 09:00:00 CET
SEBinvest
Prospectus/Announcement of Prospectus

Offentliggørelse af prospekt, Investeringsforeningen SEBinvest

Hermed offentliggøres et opdateret prospekt for samtlige afdelinger i Investeringsforeningen SEBinvest.

Prospektet indeholder en ændring af afdelingernes risikoklassificeringer, der sker som følge af PRIIPs-forordningens ikrafttræden pr. 1 januar 2023, hvorefter der er kommet en ny måde at beregne risikoindikatoren på. Som følge heraf er afsnittetene om Risikofaktorer- og rammer ligeledes blevet ændret, så det stemmer overens med PRIIPs-forordningen. Derudover er der som følge af PRIIPs-forordningens ikrafttræden foretaget ændringer i det forhenværende afsnit om ÅOP, som nu erstattes af et afsnit om Løbende omkostninger og samlede transaktionsomkostninger. 
Der er i prospektet også foretaget ændringer i forhold til foreningens politik for ansvarlig investering og aktivt ejerskab, ligesom der er indsat bilag om SFDR-kategoriseringer med uddybende, prækontraktuelle oplysninger til investorerne i overensstemmelse med artikel 8 og 9 i EU's Forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger samt i overensstemmelse med artikel 5 og 6 i EU's Taksonomi Forordning om fastlæggelse af rammer til at fremme bæredygtige investeringer. 
Prospektet er vedhæftet denne meddelelse og kan ligeledes tilgåes via foreningens hjemmeside www.seb.dk/sebinvest.
For eventuelle spørgsmål kontakt Lise Bøgelund Jensen, direktør i foreningens investeringsforvaltningsselskab, på telefon 33 28 28 28.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen SEBinvest

Attachment2023_01_02_Prospekt_SEBinvest.pdf