Paskelbta: 2021-04-30 08:00:05 CEST
Siauliu Bankas
Tarpinė informacija

Šiaulių banko grupės 2021 m. trijų mėnesių veiklos rezultatai

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

  • Šiaulių banko grupė per pirmąjį ketvirtį uždirbo 12,4 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno
  • Pasirašyta 250 mln. eurų (56 proc. daugiau nei prieš metus) vertės naujų kreditavimo sutarčių
  • Paskolų portfelis padidėjo 3 proc. iki 1,82 mlrd. eurų - augo tiek verslo, tiek privačių klientų finansavimas
  • Auga skaitmeninių kanalų vartotojų skaičius, o banko kasdieninėje veikloje vis daugiau procesų automatizuojama

„Šiuos metus pradėjome su nauja Šiaulių banko grupės trijų metų strategija, kuri tiek banko, tiek grupės mastu apibrėžia mūsų siektinus tikslus. Kaip ir anksčiau, prioritetą skirsime verslo ir vartojimo finansavimui, taip pat prie pagrindinių strateginių tikslų įtraukėme ir būsto kreditavimą bei daugiabučių modernizavimą. Tikime, kad visose šiose srityse esame stiprūs ir konkurencingi. Taip pat ir toliau laikysimės klientams duoto pažado būti arčiau - neseniai pristatėme atsinaujinusius skaitmeninius kanalus, planuojame juos toliau vystyti; stengsimės ne uždaryti, o įveiklinti klientų aptarnavimo tinklą; prisitaikydami prie pandemijos formuojamų naujų įpročių - tobuliname ir nuotolinį klientų aptarnavimą“, - teigė Vytautas Sinius, Šiaulių banko administracijos vadovas.

Šiaulių banko grupė per tris šių metų mėnesius uždirbo 12,4 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno (48 proc. daugiau nei prieš metus, kai pelnas siekė 8,4 mln. eurų). Veiklos pelnas prieš vertės sumažėjimą ir pelno mokestį siekė 15,6 mln. eurų, t. y. 3 proc. daugiau nei per praėjusių metų atitinkamą laikotarpį.

Pagrindinės veiklos pajamos beveik nekito, lyginant su 2020 m. atitinkamu periodu: grynosios palūkanų pajamos siekė 18,4 mln. eurų (praėjusiais metais - 18,5 mln. eurų), grynųjų paslaugų ir komisinių pajamų gauta tiek pat, kaip ir praėjusiais metais - 4,1 mln. eurų.

Reaguodamas į karantino sugriežtinimus, Bankas sausio mėnesį prisijungė prie atnaujintų laikino kredito įsipareigojimų moratoriumų, tačiau pagal jų sąlygas iki moratoriumų pabaigos (kovo 31 d.) pertvarkyta tik 3 mln. eurų vertės paskolų. Nebuvo stebėta ir likusio paskolų portfelio reikšmingų blogėjimo tendencijų, todėl per šių metų pirmą ketvirtį suformuota 0,1 mln. eurų atidėjinių galimiems vertės sumažėjimo nuostoliams.

Banko grupės išlaidų ir pajamų santykis ketvirčio pabaigoje siekė 42,4 proc. (praėjusių metų atitinkamo periodo - 44,0 proc.), o nuosavo kapitalo grąža - 14,2 proc. (praėjusių metų - 11,0 proc.). Kapitalo ir likvidumo būklė išlieka tvirta, o riziką ribojantys normatyvai vykdomi su didele atsarga - padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis (LCR) 294 proc.*, o kapitalo pakankamumo rodiklis (CAR) 19.6 proc.*

Verslo segmentų apžvalga

Verslo ir privačių klientų finansavimas

Pirmąjį ketvirtį, didėjant ekonomikos apibrėžtumui, tikintis karantino priemonių švelninimo bei spartaus vakcinacijos proceso, buvo ne tik aktyviai finansuojami gyventojai, bet grįžo ir verslo finansavimo paklausa. Pasirašyta 250 mln. eurų vertės naujų kreditavimo sutarčių, t. y. 56 proc. daugiau nei per praėjusių metų atitinkamą laikotarpį (160 mln. eurų). Banko grupės bendras paskolų ir išperkamosios nuomos portfelis augo 3 proc. (56 mln. eurų) ir siekė 1,82 mlrd. eurų.

Verslo finansavimo paskolų pasirašyta dvigubai daugiau nei per praėjusių metų pirmąjį ketvirtį - už 148 mln. eurų. Išaugusios naujų sutarčių apimtys paskutiniais ketvirčiais prisidės prie didesnių palūkanų pajamų ateityje.

Pirmasis metų ketvirtis pardavimų apimtimis buvo rekordinis gyventojų būsto finansavime. Naujų kredito sutarčių pasirašyta už 42,4 mln. eurų (+57 proc. palyginus su 2020 m. I ketv.). Klientų pateikiamų paraiškų skaičius ir toliau auga (palyginus su praėjusiais metais - dvigubai daugiau paraiškų), kas leidžia tikėtis, kad artimiausiais mėnesiais didelės pardavimų apimtys išliks. Būsto paskolų portfelis augo 10 proc. (30 mln. eurų) ir pasiekė 327 mln. eurų.

Aktyvų gyventojų vartojimo finansavimą stabdė dėl pandemijos sumažėję vartojimo poreikiai. Vartojimo finansavimo sutarčių pasirašyta už 26 mln. eurų (praėjusiais metais 32 mln. eurų), portfelis per ketvirtį sumažėjo 3 proc. iki 156 mln. eurų. Siekiant kokybiškai ir greitai suteikti finansavimą klientams nuotoliniu būdu, „SB lizingas“ sėkmingai persiorientavo prie automatizuoto vartojimo kreditų išdavimo internetu.

Toliau auga energetiškai efektyvių projektų finansavimo poreikis, per ketvirtį pasirašyta daugiabučių modernizavimo sutarčių už 28 mln. eurų (+231 proc. metinis pokytis), o bendrai Banke jau pasirašyta sutarčių už daugiau nei 600 mln. eurų. Pirmąjį ketvirtį įdiegti pakeitimai, kurie palengvins modernizavimo paskolų administravimo procesą. Šie pokyčiai yra reikalingi ir siekiant pradėti naują 200 mln. eurų daugiabučių modernizavimo fondo veiklą, kuri numatyta 2021 m. antroje pusėje.

Pirmąjį ketvirtį suėjo atidėjimo terminas 24 mln. eurų praėjusiais metais dėl COVID-19 atidėtoms verslo paskoloms, iš jų tik apie 1 proc. kreipėsi dėl papildomo pertvarkymo. Atidėjimo terminas 17 mln. eurų dėl COVID-19 atidėtoms verslo paskoloms dar nėra suėjęs.

Kasdienė bankininkystė

Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos palyginus su paskutiniu praėjusių metų ketvirčiu padidėjo 2 proc. iki 4,1 mln. eurų. Klientų aktyvumas, naudojantis banko teikiamomis paslaugomis, buvo veikiamas smukusio ekonominio aktyvumo, susijusio su ribojimais prekybos, paslaugų sektoriuose bei gyventojų judėjimo apribojimais šalyje.

Dėl sumažėjusių fizinių klientų srautų ir Banko padidintų nuotolinio aptarnavimo galimybių, iš 59 padalinių buvo uždaryti 7 klientų aptarnavimo skyriai, darbuotojams priskiriant nuotolinio aptarnavimo funkcijas. Karantino sąlygoms švelnėjant, palaipsniui atveriame  laikinai nedirbusius skyrius. Skambučių srautai bei prašymų pateikimas per nuotolį nuo pandemijos pradžios išlieka stabiliai išaugę. Nuo metų pradžios klientams pristatyta nuotolinio identifikavimo paslauga. Toliau vystomi skaitmeniniai kanalai, o elektroninių kanalų vartotojų skaičius padidėjo 4 proc. per ketvirtį ir viršijo 194 tūkst., prisijungimų skaičius augo 6 proc. Atitinkamai, nuolat augantis operacijų skaičius įpareigoja ieškoti būdų kaip efektyvinti procesus, tad bankas vis daugiau procesų kasdieninėje veikloje automatizuoja.

Klientų skaičius, užsisakiusių paslaugų planus ir dėl to generuojančių stabilias komisinių pajamas, viršijo 164 tūkst., o mokėjimo kortelių skaičius viršijo 174 tūkst. vnt. Atsiskaitymų jomis skaičius bei apyvarta, palyginus su metų pabaiga, sumažėjo atitinkamai 6 proc. ir 10 proc. Grynųjų poreikis sumažėjo - operacijų grynaisiais skaičius mažėjo 14 proc., o apyvarta 15 proc.

Taupymas ir investavimas

Indėlių portfelis per ketvirtį išaugo 7 proc. (155 mln. eurų) ir kovo pabaigoje viršijo 2,5 mlrd. eurų. Didžiąją dalį portfelio sudarantys indėliai iki pareikalavimo padidėjo 12 proc. arba 174 mln. eurų, o terminuotųjų indėlių portfelis sumažėjo 19 mln. eurų (- 2 proc.). Turint aukštus likvidumo rodiklius, siekiama efektyvesnio finansavimosi kaštų valdymo. Taip pat plečiamos galimybės naudotis naujais finansavimosi šaltiniais - bus pasiūlyta indėlių paslauga Austrijos, Ispanijos, Nyderlandų ir Prancūzijos rinkose. Bankui išlaikant tvirtą kapitalo poziciją, užtikrinant tvarų pelningumą, taip pat sėkmingai valdant turto riziką ir rizikos apetitą, kovo mėn. Moody‘s patvirtino ilgalaikių indėlių reitingą Baa2, jo perspektyvą pakeitė iš stabilios į teigiamą.

*- prognozuojami duomenys

Šiaulių bankas kviečia akcininkus, investuotojus, analitikus ir visus besidominčius į 2021 metų trijų mėnesių finansinių rezultatų ir aktualijų pristatymą internetiniame seminare. Pradžia - 2021 m. gegužės 5 d. 16.00 val. (GMT+3). Seminaras vyks anglų kalba. Daugiau informacijos čia.

Papildomą informaciją teikia
Finansų ir rizikos valdymo tarnybos vadovas
Donatas Savickas +370 41 595 602, donatas.savickas@sb.lt

Priedas2021-1Q_LT.pdf