Avaldatud: 2020-12-04 15:40:00 CET
LHV Group
Börsiteade

Muudatuse rakendamine kapitali adekvaatsuse arvutamisel

AS LHV Group rakendab lähtuvalt kapitali arvutamise reeglitest väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele alates novembrist täiendatud kapitali adekvaatsuse arvutamise mudelit. Muudatuse mõjuna paraneb LHV kapitali adekvaatsuse tase 1,8 protsendipunkti võrra.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee