English Estonian
Avaldatud: 2023-04-28 15:30:00 CEST
Bigbank AS
Kvartaliaruanne

Bigbanki 2023. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

Bigbanki brutolaenuportfell kasvas kvartaliga rekordilise 1,4 miljardi euroni, suurenedes 73 miljoni võrra (+5%). Eluasemelaenude portfell kasvas kvartaliga 22 miljonit eurot (+10%), 246 miljoni euroni. Ärilaenude portfell kasvas kvartaliga 40 miljonit eurot (+9%), 513 miljoni euroni. Tarbimislaenude portfell kasvas aastaga kvartaliga 12 miljonit eurot (+2%), 674 miljoni euroni. 2022. aasta esimese kvartaliga võrreldes kasvas brutolaenuportfelli 413 miljoni euro võrra (+41%).

Esimeses kvartalis püsis laenuportfelli kvaliteet jätkuvalt heal tasemel. Kvartali lõpus oli vaid 1,4% laenunõuetest üle 90 päeva viivituses.

Laenuportfellist veelgi kiiremini kasvas hoiuseportfell, suurendes kvartaliga 130 miljoni euro võrra (+10%), 1,5 miljardi euroni. Esimeses kvartalis suurenes klientide huvi eelkõige tähtajaliste hoiuste vastu, mille portfell kasvas 99 miljonit eurot (+13%), 840 miljoni euroni. Säästuhoiuseportfell kasvas 31 miljonit eurot (+5%), 658 miljoni euroni. 2022. aasta esimese kvartaliga võrreldes kasvas hoiuseportfell 482 miljoni euro võrra (+47%).

Bigbank teenis 2023. aasta esimeses kvartalis 9,6 miljonit eurot puhaskasumit, 2022. aasta 3 kuu kasum oli 6,4 miljonit eurot. Võrreldes 2022. aasta esimese kvartali tulemustega kasvas kvartali puhaskasum 51%. Bigbanki omakapitali tootlus oli 2023. aasta esimeses kvartalis 18,0%.

Kasum enne allahindlusi ja tulumaksu moodustas esimeses kvartalis 14,7 miljonit eurot. Laenude allahindluse kulu oli 3,9 miljonit eurot. Laenude allahindluse kulu kasvas oluliselt suurenenud portfelli juures võrreldes 2022. aasta esimese kvartaliga 0,1 miljonit eurot ehk 4%.

Esimese kvartali neto intressitulu kasvas eelmise aasta sama ajaga võrreldes 3,4 miljonit eurot (+18%) ja ulatus 22,5 miljoni euroni.

Kontserni kinnisvarainvesteeringute portfell, mis sisaldab nii põllumaid kui äripindu, ulatus kvartali lõpus 46,5 miljoni euroni. Muudatusi kinnisvaraportfellis kvartali jooksul ei toimunud.

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodesI kvartal 2023I kvartal 20223 kuud 20233 kuud 2022
Neto intressitulu22 51919 12022 51919 120
Neto teenustasud1 9731 7791 9731 779
Netokasum finantsvaradelt572-110572-110
Neto tegevustulud-117-92-117-92
Neto tegevustulud kokku24 94720 69724 94720 697
Palgakulud-5 652-4 927-5 652-4 927
Halduskulud-3 523-3 886-3 523-3 886
Põhivara kulum ja väärtuse langus-1 013-881-1 013-881
Muu kasum (kahjum)5-105-10
Tegevuskulud kokku-10 183-9 704-10 183-9 704
Kasum enne allahindluste kulu14 76410 99314 76410 993
Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindlused-3 909-3 763-3 909-3 763
Kasum enne maksustamist10 8557 23010 8557 230
Tulumaks-1 113-769-1 113-769
Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum9 7426 4619 7426 461
Kahjum lõppenud tegevustest-121-77-121-77
Aruandeperioodi kasum9 6216 3849 6216 384


Finantsseisundi aruanne, tuhandetes eurodes31.03.202331.12.202231.03.2022
Raha ja raha ekvivalendid259 014173 447124 497
Võlaväärtpaberid 18 53119 21342 588
Nõuded klientidele1 422 7021 349 8111 005 047
Muud varad104 425103 91897 642
Varad kokku1 804 6721 646 3891 269 774
Klientide hoiused ja saadud laenud1 507 1151 376 9341 052 341
Allutatud võlakirjad62 90840 11315 216
Muud kohustised 17 45015 91216 261
Kohustised kokku1 587 4731 432 9591 083 818
Omakapital217 199213 430185 956
Kohustised ja omakapital kokku1 804 6721 646 3891 269 774


Bigbank AS juhatuse esimehe Martin Läntsi kommentaar:

„Esimese kvartali põhjal on Bigbanki finantstulemuste ning laenude- ja hoiusteportfelli kasvuga kõik hästi. Meil on hea meel, et oleme saanud olla heaks partneriks paljudele kodu ostjatele ning äriklientidele, kes uusi projekte alustavad. Vaatamata ebakindlale väliskeskkonnale ja intresside pidevale kasvule ei näe me kasvu võlglaste arvus ega laenumahtude kahanemist. Eelmise aasta lõpul hakkasime väljastama VISA krediitkaarte, mis on tarbijate poolt soojalt vastu võetud ning kuna Bigbank on olnud turul suunanäitajaks õiglase hoiuseintressi maksjana, on ka meie tähtajaliste hoiuste maht selges tõusujoones.

Tegevuse finantseerimisele aitas kaasa ka viimase kahe kvartali vältel kolme erineva võlakirjaemissiooniga kaasatud kokku 42,7 miljonit eurot täiendavat kapitali. Oleme tänulikud kõikidele investoritele usalduse eest. Jätkame edasisel turu keskmist ületava kasvu kursil.“

Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 1,5 miljardit eurot.

Argo Kiltsmann
Juhatuse liige
Telefon: +372 5393 0833
E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee
www.bigbank.ee


ManusBigbank_vahearuanne_kv1_2023.pdf