Publicēts: 2019-12-19 12:17:08 CET
Moda Kapitāls
Izmaiņas akciju kapitālā un balstiesībās

AS Moda kapitāls pamatkapitāla palielināšana

Akciju sabiedrība “Moda kapitāls” informē, ka saskaņā ar uzņēmuma akcionāru pilnsapulcē pieņemto lēmumu, līdz 30.12.2019.  par EUR 40527,00 tiks palielināts AS “Moda kapitāla” pamatkapitāls.

         Guntars Zvīnis
         AS Moda kapitāls valdes loceklis
         epasts: guntars@draudzigsaizdevums.lv
         tālrunis: +37167344234