Julkaistu: 2010-01-11 08:30:00 CET
Biohit Oyj
Pörssitiedote
BIOHIT OYJ ON KEHITTÄNYT SYÖPÄÄ AIHEUTTAVAN AINEEN TORJUNTAAN SOPIVAN TUOTTEEN - ACETIUM-INNOVAATIO TULEE MARKKINOILLE KEVÄÄLLÄ 2010
BIOHIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.1.2009 KLO 9.30

BIOHIT OYJ ON KEHITTÄNYT SYÖPÄÄ
AIHEUTTAVAN AINEEN TORJUNTAAN SOPIVAN TUOTTEEN
- ACETIUM-INNOVAATIO TULEE
MARKKINOILLE KEVÄÄLLÄ 2010 

Biohit Oyj on kehittänyt yhteistyössä Helsingin
yliopiston tutkijoiden ja    
tieteellisten neuvonantajiensa kanssa ilman
reseptiä saatavan Acetium-kapselin, 
jolla voidaan torjua syöpää aiheuttavan
asetaldehydin vaikutuksia ihmisen    
ruoansulatuskanavassa.        
                     
                  
                      
Acetium-kapseleiden
valmistuksesta on tehty sopimus. Yhtiö esittelee uuden   
tuotteen Suomen
Lääkäripäivillä 11.- 14.1.2010.                 

Yhtiön
tavoitteena on saattaa tuote apteekkien käsikauppamyyntiin Suomessa   

kuluvan vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Acetiumin kansainvälinen  
 
markkinointi on tarkoitus aloittaa viimeistään vuoden 2011 kuluessa.    
  

Biohitin arvion mukaan uudella tuotteella tulee olemaan positiivinen
vaikutus  
yhtiön diagnostiikkayksikön liikevaihdon ja liikevoiton
kehittymiseen vuonna  
2010.                        
             


Asetaldehydi on riskitekijä maha- ja
ruokatorvisyövän syntyyn          

Biohit Oyj on jo aiemmin
innovoinut tieteellisten neuvonantajien kanssa useita 
menetelmiä, joilla
voidaan merkittävästi vähentää ruoansulatuskanavan (suu,   
nielu,
ruokatorvi ja vähähappoinen tai hapoton mahalaukku) altistumista syöpää 

aiheuttavalle (karsinogeeniselle) asetaldehydille. Hapoton maha on tärkein  
 
mahasyövän riskitekijä ja viimeaikaisten tutkimusten perusteella myös riski
  
ruokatorvisyövälle.                           
   

Maailman terveysjärjestön (WHO) alainen kansainvälinen
syöpätutkimusyksikkö   
(International Agency for Research on Cancer, IARC)
luokitteli lokakuussa 2009 
alkoholijuomien nauttimisen yhteydessä syntyvän
tai saatavan asetaldehydin   
I-luokan karsinogeeniksi ihmiselle
(www.thelancet.com/oncology Vol 10 November
2009 ja www.thl.fi: Alkoholi
muuttuu elimistössä syöpää aiheuttavaksi aineeksi
20.10.2009).
Ruoansulatuskanavan omat mikrobit tuottavat suussa ja hapottomassa
mahassa
alkoholista ja sokereista asetaldehydiä. Lisäksi monet ravintoaineet
ja
alkoholipitoiset juomat sisältävät jo sinällään riskirajan
ylittäviä
pitoisuuksia karsinogeenistä asetaldehydiä.Acetium-innovaatiosta hyötyvät useat kohderyhmät             
   

Acetium-kapseli otetaan aterioiden yhteydessä. Kapselissa oleva
L-kysteiini   
leviää mahalaukkuun hitaasti ja tasaisesti. Näin ollen
L-kysteiini sitoutuu   
tehokkaasti asetaldehydimolekyyliin ja poistaa sen
haitallisen vaikutuksen.   

Acetiumin ensisijaisena kohderyhmänä ovat
henkilöt, jotka sairastavat      
helikobakteeri-infektion tai
autoimmuunitaudin aiheuttamaa mahalaukun limakalvon
vauriota ja
toimintahäiriötä (atrofista gastriittia) sekä siitä johtuvaa    
hapotonta
mahaa. Heitä arvioidaan olevan Suomessa lähes 100.000. Itä-Euroopassa
ja
Aasiassa atrofinen gastriitti on yleisempi kuin länsimaissa.        

Maailmanlaajuisesti helikobakteeri-infektion esiintyvyys on yli 50 prosenttia
 
väestöstä. Atrofisen gastriitin aiheuttama hapoton maha voidaan
turvallisesti ja
taloudellisesti diagnosoida Biohitin potilasystävällisillä
verinäytteestä    
tehtävillä GastroPanel- ja GastroView-tutkimuksilla
(kts. LISÄTIETOA). Atrofista
gastriittia potevia henkilöitä arvioidaan olevan
maailmassa noin 500 miljoonaa. 

Acetiumin toisen kohderyhmän muodostavat
henkilöt, jotka joutuvat käyttämään  
mahahapon eritystä estäviä
(PPI-lääkkeitä ja H2-salpaajia) lääkkeitä, joilla  
ruokatorven
refluksitautia sairastavilla vähennetään mahan happamuutta ja siitä 
johtuvia
komplikaatioita. Yksinomaan PPI-lääkkeitä käyttäviä on Suomessa noin 

460.000 henkilöä. Teollistuneissa maissa tähän kohderyhmään kuuluvia
henkilöitä 
arvioidaan olevan 5-10 prosenttia aikuisväestöstä.        
       


Biohit Oyj                         
          
Osmo Suovaniemi                      
           
Toimitusjohtaja                     
            


Yhteystiedot:                   
               
Osmo Suovaniemi, LKT, Professori        
                
Toimitusjohtaja                
                 
Sposti: osmo.suovaniemi@biohit.com     
                  
Puh: 09 773 861              
                   

                   
                     
LISÄTIETOJA             
                      

Acetium-innovaatio täydentää
oleellisesti Biohit Oyj:n strategiaa        

Ruoansulatuskanavan
sairauksien varhaiseen toteamiseen kohdistuva diagnostinen 
ja ennalta
ehkäisevä tutkimus- ja kehitystyö on jo vuosia kuulunut Biohit Oyj:n 
pitkän
aikavälin strategiaan. Sekä helikobakteeri-infektio että sen tai    

autoimmuunitaudin aiheuttama hapoton maha (atrofinen gastriitti) niihin   
 
liittyvine riskeineen ovat vähäoireisia tai usein oireettomia.       
  

GastroPanel- ja GastroView-innovaatioiden avulla terve maha on
mahdollista   
erottaa sairaasta yksinkertaisella verinäytteellä
mahdollisimman        
potilasystävällisesti. Tutkimuksiin liitetty
GastroSoft-lausunto tekee tulosten 
tulkitsemisen nopeaksi ja helposti
ymmärrettäväksi perusterveydenhuollon    
henkilöstölle ja myös tutkitulle
itselleen.                   

Lausunto antaa aikaisempia
tutkimuksia kokonaisvaltaisemman ja luotettavamman  
tiedon sekä terveestä
mahasta että ylävatsavaivoihin (dyspepsiaan) liittyvästä 

helikobakteeri-infektiosta ja atrofisesta gastriitista riskeineen tai
mahalaukun
mahdollisesta liikahappoisuudesta tai Acetiumin kannalta
tärkeimmästä      
diagnoosista eli mahalaukun mahdollisesta
hapottomuudesta, joka johtuu     
mahalaukun runko-osan (korpuksen)
atrofisesta gastriitista.           

Hapoton maha on mahasyövän
tärkein riskitekijä. Acetium-innovaatio tarjoaa   
toistaiseksi ainoan
tieteelliseen näyttöön perustuvan mahdollisuuden mahasyövän 
tärkeimmän
tunnetun riskitekijän - asetaldehydin - vähentämiseen. Tällä    

perusteella hapottoman mahan mahdollisimman luotettava ja potilasystävällinen
 
varhaistoteaminen on tullut merkittävästi aikaisempaa tärkeämmäksi.    
  


Atrofiseen gastriittiin liittyviä sairauksia             
     
                                  
      
Helikobakteeri-infektion tai autoimmuunitaudin aiheuttama
mahalaukun runko-osan 
(korpus) atrofinen gastriitti (hapoton maha) on
mahasyövän tärkein ja      
viimeisimpien tutkimusten mukaan myös
ruokatorvisyövän merkittävä riskitekijä. 

Hapottomaan mahaan liittyy
lisäksi ravinnon B12-vitamiinin, sinkin, raudan ja  
kalsiumin sekä eräiden
lääkeaineiden häiriintynyt imeytyminen ja hyväksikäyttö. 
Tästä syystä
aiheutuva B12-vitamiinivaje voi johtaa dementiaan, depressioon ja 

ääreishermostovaurioihin. B12-vitamiinivajeen tavoin ikääntyvän väestönosan 
 
kansantaudiksi kehittymässä oleva kalsiumin vaje aiheuttaa osteoporoosia ja
  
siitä johtuvia luumurtumia. Mahalaukun pohjaosan (antrumin) atrofinen  
   
gastriitti on erityisen merkittävä mahasyövän ja peptisen haavataudin 
    
riskitekijä.                             
     

Ennen GastroPanel-innovaatiota tieto sekä terveestä mahasta että
dyspepsiaan,  
helikobakteeri-infektioon ja autoimmuunitautiin liittyvästä
atrofisesta     
gastriitista ja siitä seuraavien tautien riskeistä ja
ennaltaehkäisyn      
mahdollisuudesta on saatu vain mahalaukun
tähystyksellä ja sen yhteydessä    
otettujen koepalojen histologisella
mikroskooppitutkimuksella (gastroskopialla).
Dyspepsiasta kärsivien ja
helikobakteeri-infektion diagnostiikkaan käytetyt 13C 
ureahengitystesti ja
ulosteen antigeenitesti samoin kuin vasta-ainetestitkään  
eivät anna
diagnoosia atrofisesta gastriitista eikä siihen liittyvistä     

riskeistä, kuten maha- ja ruokatorvisyöpä. Näistä kaksi ensimmäistä ja eniten
 
käytettyä testiä antaa 40-50 prosenttia vääriä negatiivisia tuloksia (eivät
  
löydä helikobakteeri-infektiota), jos tutkittava sairastaa atrofista   
   
gastriittia, MALT-lymfoomaa tai vuotavaa peptistä haavatautia tai hän
saa    
parhaillaan PPI- tai antibioottilääkitystä.            
      


LISÄTIETOJA YHTIÖSTÄ                     
         

Biohit Oyj on vuonna 1988 perustettu ja vuodesta 1999
Helsingin pörssissä    
(NASDAQ OMX Helsinki) noteerattu suomalainen
bioteknologiayritys. Biohit    
soveltaa määrätietoista ja pitkäjänteistä
aggressiivista innovaatio- ja     
patentointistrategiaa
(www.biohit.com/Company/History,             

www.biohit.com/Diagnostics/Literature and brochures ja www.google.com /
search 
”Aggressive innovation and patenting strategy in Finland”).     
     
                                  
      
Biohit yhdessä tiedeyhteisöjen kanssa tuottaa tutkimustuloksiin
ja       
innovaatioihin perustuvaa uutta teknologiaa, tuotteita ja
palveluja, joilla   
voidaan kehittää turvallista ja kustannustehokasta
nesteannostelua       
laboratoriotyöskentelyssä kuten myös
ruoansulatuskanavan sairauksien      
varhaistoteamisessa ja
ennaltaehkäisyssä.                    

Biohit jakautuu
nesteannostelu- ja diagnostiikkaliiketoimintaan.        

Nesteannosteluvalikoima käsittää elektroniset ja mekaaniset pipetit,     
 
kertakäyttöiset pipetinkärjet ja pipettien huolto- ja kalibrointipalvelut 
  
tutkimuslaitosten, terveydenhuollon ja teollisuuslaboratorioiden
käyttöön.   
Diagnostiikkaan kuuluvat ruoansulatuskanavan sairauksien
varhaistoteamiseen   
liittyviä tuotteita ja analyysijärjestelmiä, kuten
GastroPanel- ja       
GastroView-tutkimukset mahalaukun sairauksien ja
niihin liittyvien riskien   
diagnosoimiseksi verinäytteestä, pikatestit
laktoosi-intoleranssin ja      
helikobakteeri-infektion määrittämiseksi
sekä ColonView-tutkimus        
suolistoverenvuodon varhaiseen
toteamiseen. Maha-suolikanavassa syöpää     
aiheuttavan asetaldehydin
poistamiseksi kehitetty Acetium-kapseli kuuluu    

diagnostiikkaliiketoimintaryhmän strategian mukaiseen kehitystyöhön, jonka  
 
keskeinen tavoite on ruoansulatuskanavan sairauksien ennalta ehkäiseminen. 
  
                                     
   
Biohit-konsernin palveluksessa on noin 370 henkilöä yhdeksässä maassa.
Yrityksen
pääkonttori on Helsingissä ja tytäryhtiöt sijaitsevat Ranskassa,
Saksassa,   
Isossa-Britanniassa, Venäjällä, Intiassa, Kiinassa, Japanissa
ja Yhdysvalloissa.
Lisäksi Biohitin tuotteita myy noin 450 jakelijaa 70
maassa.          

Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) on noteerattu
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small
cap/Terveydenhuolto -ryhmässä. Lisätietoja
osoitteesta www.biohit.com 


Jakelu:                    
                 
NASDAQ OMX Helsinki Oyj           
                  
Kansallinen tiedotevarasto (www.oam.fi)  
                   
Keskeiset tiedotusvälineet       
                    
www.biohit.com