Published: 2018-10-08 08:13:18 CEST
Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Izmaiņas AS "Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca" juridiskajā adresē

Saskaņā ar Rīgas pilsētas būvvaldes lēmumu par adresu maiņu Rīgā, AS«Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca» juridiskā adrese ir Klijānu iela 18, Rīga, LV-1013, Latvija.

 

 

 

Kontaktpersona:

Dace Lāma

Tālrunis: +371 67371739

E-pasts: rar@as-rar.lv