Paskelbta: 2015-03-26 15:55:31 CET
LITGRID
Pranešimas apie esminį įvykį

„Litgrid“ nepažeidė reguliuojamos veiklos sąlygų

Vilnius, Lithuania, 2015-03-26 15:55 CET -- Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ nepažeidė reguliuojamos veiklos sąlygų, nesutinka su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisijos) sprendimu dėl tariamų pažeidimų ir skųs jį teisme.

„Litgrid“ kasmet Komisijai teikia atskirų veiklos segmentų ataskaitas, tačiau iki šiol nebuvo sulaukusi pastabų dėl galimai neteisingai vykdomos elektros energijos pajamų ir sąnaudų apskaitos. Per 2011-2013 metus Komisija nebuvo patvirtinusi metodikos, kaip tinkamai tokią apskaitą atlikti.

„Per 2011-2013 metus „Litgrid“ nė karto neviršijo Komisijos nustatytos elektros perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos. Todėl Komisijos nustatyti tariami pažeidimai negalėjo turėti ir neturėjo jokios įtakos elektros energijos perdavimo paslaugos kainai“, - sako Rimantas Busila, „Litgrid“ valdybos narys ir Finansų departamento direktorius.

„Litgrid“ ne kartą kvietė Komisijos narius ir specialistus pradėti konstruktyvų dialogą ir aiškiai reglamentuoti reguliuojamos veiklos sąnaudų apskaitos principus. Komisijos sprendimas, paremtas iki galo neišnagrinėtais klausimais ir netikslumais, turės įtakos įmonės finansiniams rodikliams, taip pat ir pinigų srautams intensyviausiu laikotarpiu, kai baigiami įgyvendinti strateginiai elektros energetikos sektoriaus projektai.

         Vilija Railaitė
         „Litgrid“ komunikacijos vadovė
         Tel. 8 613 19977
         El. paštas vilija.railaite@litgrid.eu