Paskelbta: 2016-01-11 08:31:50 CET
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2015 m. gruodžio mėnesį

2015 m. gruodžio mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 6,9 mln. EUR arba 10% mažesni negu 2014 m. gruodžio mėnesį. Neaudituotais duomenimis bendrovės pardavimai 2015 m. sausio - gruodžio mėn. buvo 84,4 mln. EUR arba 23% mažesni negu per tą patį laikotarpį 2014 m.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102