Paskelbta: 2020-10-28 18:06:43 CET
AB Novaturas
Tarpinė informacija

„Novaturo“ grupės 2020 m. trijų ketvirčių rezultatai: COVID-19 realybė

Šiais metais turizmo sektorius nuo pat pirmojo metų ketvirčio gyvena ir veikia naujoje, nuolatinių pokyčių realybėje. Po pandemijos sukeltų apribojimų, liepą visose Baltijos šalyse „Novaturo“ grupė dalinai atnaujino veiklą. Dėl nuolat besikeitusio sergamumo rodiklių skaičiavimo bei visose Baltijos šalyse skirtingo valstybinio reguliavimo judėjimo atžvilgiu, bendrovė negalėjo atnaujinti skrydžių į daugumą atostogų krypčių. Dėl šių priežasčių šiais metais keliautojai galėjo rinktis atostogas vos kelių šalių – Graikijos, Tuniso bei Kipro – kurortuose. Tai neabejotinai paveikė bendrovės trijų ketvirčių rezultatus – pajamos siekė 30,5 mln. eurų (tuo pat metu pernai – 139,6 mln.), grupė patyrė 3,7 mln. eurų grynojo nuostolio (atitinkamu laikotarpiu 2019 m. uždirbome 1,3 mln. eurų grynojo pelno).

Siekdama užtikrinti įmonės likvidumą ir veiklos rodiklių gerinimą ateityje bendrovė ir toliau nuosekliai laikėsi krizinio laikotarpio programos, kurios pagrindiniai aspektai apima kaštų optimizavimo politiką, valstybių teikiamos paramos įsisavinimą, piniginių srautų reguliavimą. 

Visą krizinį laikotarpį „Novaturo“ grupė nuosekliai optimizavo įmonės išlaidas. Lyginant su 2019 m. trijų ketvirčių laikotarpiu, veikos sąnaudos mažėjo 61,1 proc. Su banku susitarta  dėl esamos ilgalaikės paskolos dalinių grąžinimų atidėjimo bei kredito linijos pratęsimo iki kitų metų kovo mėnesio pabaigos. Šie sprendimai bei susitarimai padėjo užtikrinti įmonės likvidumą, kol bendrovė galės vykdyti labiau stabilią ir tvarią veiklą.

Įmonė ir toliau aktyviai dirbo su Baltijos šalių vyriausybėmis ir atsakingomis institucijomis. Latvijoje gauta 1 mln. eurų, Lietuvoje – 5 mln. eurų ilgalaikės paskolos. Estijos vyriausybė suteikė 60 tūkst., Latvijos – 81 tūkst. eurų subsidijas. Latvijoje taip pat gauta 167 tūkst. eurų repatriacijos kompensacija. Įmonių grupės mastu pasinaudota 233 tūkst. eurų darbo užmokesčio kompensacija. Šios pagalbos priemonės itin svarbios grynųjų pinigų srautams subalansuoti, bendrovė jas naudojo tiek įmonės likvidumui užtikrinti, tiek ir atsiskaitymams su keliautojais. Ir toliau tęsiamas dialogas su šalių vyriausybėmis ieškant tvarių ir efektyvių sprendimų, užtikrinančių turizmo sektoriaus ateitį susidūrus su beprecedente krize.

Santykių su keliautojais stiprinimas

„Vertiname keliautojų išreikštą pasitikėjimą turizmo sektoriumi šiuo permainingu laikotarpiu.  Didžioji dalis keliautojų sutiko COVID-19 ribojimų paveiktas keliones nukelti vėlesniam laikui, tokių kelionių suma siekia 5,8 mln. eurų. Dalis keliautojų pasirinko kelionių kuponus už 1,3 mln. eurų. Pateiktų paraiškų susigrąžinti pinigus grupės mastu už neįvykusias keliones sulaukėme apie 8 milijonų eurų sumai. Šiai dienai esame grąžinę apie 5,5 mln. eurų, tam pasinaudojome ir  Lietuvoje papildomai atsiskaitymams gauta 1 mln. EUR paskola. Pinigus už neįvykusias keliones pradėjome grąžinti vieni pirmųjų“, - sako „Novaturo“ grupės vadovė Audronė Keinytė.  

Siekdama sustiprinti savo santykius su keliautojais ir užtikrinti gerą jų patirtį, rugpjūčio mėnesį bendrovė perėmė dukterinės įmonės „Sofa Travel“ pagrindinę veiklą. Klientų aptarnavimo procesų centralizavimas yra vienas iš numatytų žingsnių efektyvinant nuosavus pardavimo kanalus, kuriuo bendrovė siekia prisitaikyti prie naujai besiformuojančių keliavimo įpročių, gerinti keliautojų patirtį, išlaikyti aukštą aptarnavimo standartą.

Naujo produkto rinkai pristatymas

Birželio mėnesį rinkai bendrovė pristatė naują produktą – vietinį turizmą. Keliautojams įmonių grupė pasiūlė poilsį bei pažintines keliones Lietuvoje, o nuo liepos mėnesio pabaigos ir poilsį visose Baltijos šalyse. Vietinio turizmo Baltijos šalyse pajamos liepos – rugsėjo mėnesiais sudarė apie 4 proc. visų „Novaturo“ grupės mastu sugeneruotų pajamų atitinkamu laikotarpiu. Susidomėjimas vietiniu turizmu palaipsniui auga, todėl bendrovė ir toliau daug dėmesio skiria poilsio Baltijos šalyse plėtojimui. 
Pasak bendrovės, šiais metais negalėję išvykti atostogų, žmonės noriai planuoja kitų metų keliones, todėl kaip niekada anksti atidarė 2021 m. vasaros ir 2021 – 2022 m. žiemos atostogų pardavimus. Turizmo infrastruktūra jau dabar yra adaptavusi pagal naujus sveikatos ir saugumo reikalavimus, o saugaus keliavimo reikalavimai bei rekomendacijos yra tapę žmonių kasdienybės dalimi. Tai sąlygoja, kad keliautojai drąsiau pradeda planuoti savo būsimas atostogas. 

„Novaturo“ grupės 2020 m. trijų ketvirčių veiklos rezultatai:

Finansiniai rodikliai 2020 III ketvirtis 2019 III ketvirtis Pokytis, proc. 
Pajamos 30 554 139 571 -78,1 
Bendrasis pelnas 3 429 16 158 -78,8 
EBITDA -1 581 3 015 
Grynas pelnas/nuostolis-3 694 1 341 

Apie įmonę

AB „Novaturo“ grupė yra didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse, siūlantis vasaros ir žiemos atostogų paketus lėktuvu daugiau kaip 30 krypčių visame pasaulyje bei daugiau nei 100 pažintinių kelionių maršrutų. 2019 metais grupė aptarnavo daugiau nei 293 tūkst. klientų. 

Tomas Staškūnas
AB “Novaturas” finansų direktorius
tomas.staskunas@novaturas.lt
+370 687 10426

Priedai


Novaturas Group FS 9M2020 LT.pdf
Novaturas Group 9M 2020 Presentation EN.pdf