Danish
Offentliggjort: 2021-09-24 14:10:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Selskabsmeddelelse nr. 96, 2021 – EURIBOR3 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. oktober 2021

Med virkning fra 1. oktober 2021 ændres kuponrenterne på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. oktober 2021 – 31. december 2021.

Obligationer uden renteloft, EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002043231, udløb 2022, ny rente pr. 1. oktober 2021:                         -0,28 % p.a.

ISIN-kode
DK0002048974, udløb 2024, ny rente pr. 1. oktober 2021:                         -0,31 % p.a.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.
 

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

09245858.pdf