Avaldatud: 2021-03-05 07:15:00 CET
EfTEN Real Estate Fund III
Börsiteade

EfTEN Real Estate Fund III AS 2020. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

EfTEN Real Estate Fund III AS-i juhatus esitas nõukogule heakskiitmiseks EfTEN Real Estate Fund III AS-i 2020. aasta auditeeritud majandustulemused. Auditeeritud aruandes ei ole kontserni finantstulemused võrreldes 16. veebruaril 2021 avaldatud esialgsete majandustulemustega muutunud.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud 2020. aasta müügitulu oli 10,731 miljonit eurot, kasvades aastaga 12,8%. Kontserni puhaskasum samal perioodil oli 3,317 miljonit eurot (2019: 7,617 miljonit eurot). 

EfTEN Real Estate Fund III AS-i juhatus teeb nõukogule ja aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku maksta dividende 66.3 eurosenti aktsia kohta, s.o kokku 2,798 miljonit eurot.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne on lisatud teatele ning tehakse kättesaadavaks EfTEN Real Estate Fund III AS-i kodulehel aadressil www.eref.ee

Viljar Arakas
Juhatuse liige
Tel. 6559 515
E-post: viljar.arakas@eften.ee

ManusEfTEN Real Estate Fund III_AA2020_est pdf.pdf