English Icelandic
Birt: 2023-05-04 19:22:00 CEST
Arion banki hf.
Árshlutareikningur (Q1 og Q3)

Afkoma Arion banka á fyrsta ársfjórðungi 2023

  • Hagnaður Arion banka á 1F 2023 var 6.291 m.kr., samanborið við 5.818 m.kr. á 1F 2022
  • Arðsemi eiginfjár var 13,7%, samanborið við 12,7% á 1F 2022
  • Hagnaður á hlut var 4,32 krónur, samanborið við 3,67 á 1F 2022
  • Hreinn vaxtamunur var 3,1%, sá sami og á 1F 2022
  • Áframhaldandi jákvæð þróun í þóknunum og námu heildarþóknanir 4,4 mö.kr. á fjórðungnum. Allar tekjuskapandi einingar skiluðu góðri afkomu en sér í lagi fyrirtækja- og fjárfestingarbankasvið og eignastýring
  • Kjarnatekjur, þ.e. hreinar vaxta-, þóknana- og tryggingatekjur, jukust um 18,3% frá 1F 2022
  • Kostnaður sem hlutfall af kjarnatekjum var 47,0% á 1F 2023, samanborið við 47,4% á 1F 2022
  • Efnahagsreikningur bankans stækkaði um 2,1% á fyrsta ársfjórðungi 2023
  • Arðgreiðsla og endurkaup eigin bréfa námu 14,8 mö.kr. á fyrsta ársfjórðungi 2023
  • Eiginfjárhlutfall bankans var 23,7% og hlutfall almenns eiginfjárþáttar 1 var 18,6% þann 31. mars 2023

Hagnaður Arion banka nam 6.291 m.kr. á fyrsta ársfjórðungi og arðsemi eiginfjár var 13,7%.

Heildareignir námu 1.501 ma.kr. í lok mars, samanborið við 1.470 ma.kr. í árslok 2022. Lán til viðskiptavina jukust um 2,7% frá áramótum. Aukningin nam 4,5% í lánum til fyrirtækja og 1,1% í lánum til einstaklinga, aðallega íbúðalánum. Aukning í innlánum frá viðskiptavinum var 2,6%. Heildar eigið fé nam 180 mö.kr. í lok mars. Eigið fé lækkaði frá áramótum vegna arðgreiðslu og endurkaupa á hlutabréfum bankans, samtals að fjárhæð 14,8 ma.kr., en afkoma fjórðungsins kemur til hækkunar á eigin fé.

Eiginfjárhlutfall bankans (CAR hlutfall) var 23,7% í árslok og hlutfall almenns eiginfjárþáttar 1 var 18,6%. Hlutföllin taka tillit til óendurskoðaðs hagnaðar tímabilsins að teknu tilliti til væntrar arðgreiðslu, sem nemur 50% af hagnaði í samræmi við arðgreiðslustefnu bankans, og 0,9 ma.kr. endurkaupa sem eru útistandandi af endurkaupaheimild sem veitt var af Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands. Eiginfjárhlutfall samkvæmt reglum Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands var 23,3% í lok mars og hlutfall eiginfjárþáttar 1 18,3%. Eiginfjárhlutfall og hlutfall almenns eiginfjárþáttar 1 eru vel umfram kröfur sem settar eru fram í lögum og af Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands.

Benedikt Gíslason, bankastjóri Arion banka
„Afkoma ársfjórðungsins var í takt við okkar væntingar og náðust okkar helstu fjárhagsmarkmið. Áfram gengur kjarnastarfsemi okkar vel og kjarnatekjur jukust um 18% á milli ára. Eiginfjár- og lausafjárstaða bankans er sem fyrr sterk.

Arion banki ásamt dótturfélögum sínum Verði og Stefni veitir viðskiptavinum sínum alhliða fjármálaþjónustu og er það fjármálafyrirtæki hér á landi sem er með fjölbreyttustu þjónustuna. Þannig eru margar stoðir undir okkar tekjumyndun, hvort sem horft er til þjónustu við einstaklinga eða fyrirtæki. Eignastýring og þjónusta og ráðgjöf til fyrirtækja gekk mjög vel á fjórðungnum, en nær 75% af þóknanatekjum bankans eru tilkomnar vegna þjónustu við fyrirtæki. Jafnframt var góður vöxtur í innlánum sem studdi vel við útlánastarfsemi okkar.

Á fyrstu mánuðum ársins voru hræringar á fjármálamörkuðum, bæði í Evrópu og í Bandaríkjunum. Einnig hafa vextir bæði hér á landi og víða um heim hækkað umtalsvert undanfarna mánuði. Við munum eðli máls samkvæmt fylgjast vel með þessari þróun og áhrifum hennar á bæði bankann og viðskiptavini okkar. Þegar kemur að eiginfjárstöðu bankans og arðgreiðslum þá er stefna okkar óbreytt, en við munum engu að síður sýna varfærni í þessum efnum og leggja áherslu á að viðhalda okkar sterku stöðu.“

Fundur/vefstreymi fyrir markaðsaðila 5. maí klukkan 8:30
Fjárfestafundur fyrir markaðsaðila verður föstudaginn 5. maí klukkan 8:30 í Borgartúni 19 þar sem Benedikt Gíslason bankastjóri Arion banka og Ólafur Hrafn Höskuldsson framkvæmdastjóri fjármálasviðs munu kynna afkomu bankans og Erna Björg Sverrisdóttir aðalhagfræðingur Arion banka mun fara yfir stöðu efnahagslífsins. Fundurinn fer fram á ensku og verður einnig streymt beint.

Hægt verður að nálgast streymið á financialhearings.com og á fjárfestatengslavef bankans.

Þátttakendur sem fylgjast með rafrænt geta spurt spurninga á meðan á fundi stendur í gegnum spjallþráð sem birtist fyrir neðan vefstreymið. Spurningum verður svarað að loknum kynningum.

Vinsamlegast beinið fyrirspurnum til Theodórs Friðbertssonar, forstöðumanns fjárfestatengsla í síma 856 6760 eða Haraldar Guðna Eiðssonar, forstöðumanns samskiptasviðs í síma 856 7108.

Fjárhagsdagatal
Fjárhagsdagatal Arion banka er aðgengilegt á heimasíðu bankans.


Arion Bank Condensed Consolidated Interim Financial Statements 1 January 31 March 2023.pdf
Q1 2023 Arion Bank Investor Presentation.pdf
Q1 2023 Press Release Arion Bank.pdf