Offentliggjort: 2017-11-14 12:59:29 CET
PFA Invest
Prospekter

Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest

I forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøde d.d. i Investeringsforeningen PFA Invest offentliggøres hermed et ajourført prospekt for foreningen.

Prospektet indeholder ajourførte oplysninger om beskrivelse af rammerne for anvendelse af værdipapirfinansieringstransaktioner. Herudover er kravet til en veldiversificeret portefølje i afdelingen Europa Value Aktier øget fra 35-100 aktier til 35-125 aktier.

Prospektet indeholder endvidere en opdatering af risikoindikatoren for afdelingerne Højt Udbytte Aktier, Danske Aktier og USA Stabile Aktier.

Prospektet vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængeligt på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk

 

Med venlig hilsen

PFA Asset Management A/S

 

Rasmus Bessing

 


NASDAQ nr 14 2017 Offentliggrelse af ajourfrt prospekt.pdf
PFA Invest - Fuldstndigt prospekt 14. november 2017.pdf