Danish
Offentliggjort: 2023-03-20 09:30:00 CET
Investeringsforeningen Great Dane
Forløb af generalforsamling

Investeringsforeningen Great Dane - Forløb af ordinær generalforsamling 2023

Investeringsforeningen Great Dane har dags dato afholdt ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev gennemført i overensstemmelse med vedtægterne og den fremlagte dagsorden.

Årsrapporten for 2022 for investeringsforeningen blev forelagt og godkendt.

Bestyrelsens forslag om udlodning af udbytte pr. andel på 9,00 kr. for afdeling Globale Aktier og 0,10 kr. for afdeling INDEX+ samt bestyrelsesmedlemmernes honorar blev vedtaget. Forslag til vedtægtsændringer blev ligeledes vedtaget.

Henrik Lind-Grønbæk, Peter Møller Lassen og Bjarne Toftlund, der alle var på valg, blev valgt som medlemmer af bestyrelsen. Per Noesgaard ønskede ikke at genopstille og var derfor ikke på valg til bestyrelsen.

Som revisor for investeringsforeningen blev Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til tlf. 38 14 66 00.


Med venlig hilsen

Niels Erik Eberhard
Direktør