Paskelbta: 2021-05-28 08:00:00 CEST
Klaipedos Nafta
Kita informacija

Correction: Correction: Correction: Correction: AB „Klaipėdos nafta“ 2021 m. finansinės informacijos skelbimo kalendorius

Patikslinimas: AB „Klaipėdos nafta“ 2020 m. socialinės atsakomybės ataskaita bus skelbiama 2021 m. birželio 7 d.

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – KN) informuoja, kad 2021 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

DataSkelbiami duomenys
Per pirmas 5 kiekvieno mėnesio darbo dienas KN preliminarios pajamos už praėjusį mėnesį
2021 m. sausio 29 d.2020 m. tarpinė finansinė informacija
2021 m. balandžio 7 d.2020 m. audituotos metinės finansinės ataskaitos
2021 m. balandžio 30 d.2021 m. 1 ketvirčio tarpinė finansinė informacija
2021 m. birželio 7 d.2020 m. socialinės atsakomybės ataskaita
2021 m. liepos 30 d.2021 m. 1 pusmečio tarpinė finansinė informacija
2021 m. spalio 29 d.2021 m. 3 ketvirčių tarpinė finansinė informacija

2021 m. balandžio 30 d. Bendrovė planuoja surengti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.


Indrė Kisielienė, l. e. p. Finansų direktorė, tel. +370 686 16276.