Paskelbta: 2015-11-25 16:00:00 CET
LITGRID
Tarpinė informacija

Skelbiami „Litgrid“ grupės 2015 m. devynių mėnesių finansiniai rezultatai

Vilnius, Lietuva, 2015-11-25 16:00 CET -- Per devynis 2015 m. mėnesius „Litgrid“ grupės pelnas iki apmokestinimo buvo 4,1 mln. eurų, palyginti su 4,2 mln. eurų nuostoliais tuo pačiu laikotarpiu pernai. Pelno padidėjimą labiausiai lėmė ketvirtadaliu sumažėjusios grupės sąnaudos.

Didžiausia 2015 m. devynių mėnesių investicijų dalis teko strateginių projektų įgyvendinimui – 160,36 mln. eurų, arba 92 proc. visų investicijų. Investicijos į perdavimo tinklo rekonstrukciją ir plėtrą siekė 4,84 mln. eurų ir sudarė 8 proc. visų investicijų.

„Šiais metais ruošiamės baigti du itin imlius investicijoms strateginius projektus - elektros jungtis su Lenkija ir Švedija. Džiugu, kad šių projektų svarbą įvertino ir Europos Sąjunga (ES), liepą skyrusi 27 mln. eurų elektros jungčiai su Lenkija iš dalies finansuoti, jau anksčiau ES lėšos buvo skirtos ir jungčiai su Švedija“, - sakė „Litgrid“ valdybos narys ir Finansų departamento direktorius Rimantas Busila.

Grupės pajamos buvo 73,2 mln. eurų, 16 proc. mažesnės lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Daugiau nei pusę pajamų, 51 proc. arba 37 mln. eurų, sudarė pajamos už elektros energijos perdavimą. Jų sumažėjimą lėmė Kainų komisijos 2015 metams patvirtintas 19 proc. mažesnis elektros perdavimo tarifas. Trečdaliu sumažėjo balansavimo elektros energijos pardavimo pajamos. Tam įtakos turėjo nuo metų pradžios veikianti bendra Baltijos šalių balansavimo elektros rinka, leidusi sumažinti „Litgrid“ parduodamos balansavimo energijos kainas 31 proc.

Grupės sąnaudos sausio-rugsėjo mėnesiais buvo ketvirtadaliu mažesnės nei tuo pačiu laikotarpiu pernai - 68,6 mln. eurų. Daugiausia - 45 proc. - dėl pernai atlikto bendrovės ilgalaikio materialaus turto perkainavimo sumažėjo nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos. 28 proc. sumažėjo elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos, iš jų 34 proc. - balansavimo-reguliavimo elektros energijos sąnaudos.

2015 m. devynių mėnesių grupės EBITDA buvo 20,8 mln. eurų, EBITDA marža sumažėjo nuo 30,4 proc. 2014 m. iki 28,4 proc.

2015 m. sausio-rugsėjo mėnesiais „Litgrid“ aukštos įtampos elektros perdavimo tinklais šalies poreikiams perdavė 6 777 mln. kilovatvalandžių (kWh) elektros energijos, 1 proc. mažiau nei per tą patį laikotarpį 2014 m.  

         Vilija Railaitė
         „Litgrid“ komunikacijos vadovė
         Tel. 8 613 19977
         El. paštas vilija.railaite@litgrid.eu


Q3 Tarpine ataskaita.pdf