Icelandic
Birt: 2023-05-02 21:56:32 CEST
Nova Klúbburinn hf.
Árshlutareikningur (Q1 og Q3)

Rekstrarhagnaður Nova eykst um 26,4% milli ára

Rekstrarhagnaður Nova eykst um 26,4% milli ára

  • Áfram góður EBITDA vöxtur og bætt EBITDA hlutfall milli tímabila
  • Þjónustutekjur Nova vaxa um 9,9% á milli ára og heildartekjur um 7,5%
  • Nova skorar á markaðinn og stendur vörð um loforðið að viðskiptavinir fái mest fyrir peninginn hjá Nova, alltaf

Þjónustutekjur Nova námu samtals 2.378 m.kr. á fyrsta ársfjórðungi og vaxa um 213 m.kr., sem er 9,9% vöxtur á milli ára. Þjónustutekjur halda þannig áfram að vaxa hratt og er vöxturinn fyrst og fremst tilkominn vegna fjölgunar viðskiptavina á tímabilinu. Tekjur af vörusölu dragast saman um 23 m.kr. Áfram er góður EBITDA vöxtur á milli ára eða 16,4% og EBITDA hlutfallið hækkar á milli tímabila.

Heildartekjur voru 3.195 m.kr. á fyrsta ársfjórðungi 2023 samanborið við 2.972 m.kr. á sama tímabili á fyrra ári. EBITDA nam 949 m.kr. samanborið við 816 m.kr. á sama tímabili á fyrra ári og var EBITDA hlutfallið 29,7% fyrir fyrsta ársfjórðung og vex frá 27,5% á fyrra ári. Rekstrarhagnaður (EBIT) var 437 m.kr. en var 364 m.kr. á sama tímabili á fyrra ári og vex um 26,4% milli ára en hagnaður tímabilsins var 159 m.kr.

Breytingar hafa verið gerðar á verðlagningu og þjónustu viðskiptavina sem hyggjast ferðast til útlanda. Einfaldari þjónusta, lægra verð og bætt yfirsýn var höfð að leiðarljósi en markmið Nova er að viðskiptavinir fái mest fyrir peninginn hjá Nova, alltaf.

Margrét Tryggvadóttir, skemmtana- og forstjóri Nova:

„Rekstrarniðurstaða fyrsta ársfjórðungs er samkvæmt okkar áætlun og dansinn er taktfastur. Á fyrsta ársfjórðungi endurnýjaði Nova tíðniheimildir til 20 ára sem eru nýttar fyrir 4G og 5G þjónustu. Raufarhöfn, Þórshöfn og Vopnafjörður voru tengd 5G og er uppbygging samkvæmt áætlun. Gert er ráð fyrir að öll bæjarfélög með yfir 500 íbúa séu tengd 5G í lok þriðja ársfjórðungs en Nova hefur verið fremst í uppbyggingu 5G á Íslandi og er í dag með stærsta 5G þjónustusvæðið. Viðskiptavinum Nova fjölgar og ánægja eykst en við trúum að með því að við höldum áfram að skora á okkur og markaðinn tryggjum við áframhaldandi velgengni inn í framtíðina. Fyrir sumarið kynnum við nú ódýrari og einfaldari þjónustu á ferðalögum erlendis. Með því að einfalda vöruna og lækka verðið viljum við auka enn frekar á ánægju viðskiptavina og standa við loforðið um að viðskiptavinir okkar fái alltaf mest fyrir peninginn hjá Nova, alltaf.“


Í viðhengi er árshlutauppgjör Nova fyrir fyrsta ársfjórðung 2023, auk ítarlegrar uppgjörstilkynningar. 

Nánari upplýsingar veita: 

Margrét Tryggvadóttir, skemmtana- & forstjóri, margret@nova.is, s. 770 1070   

Þórhallur Jóhannsson, fjármálastjóri, thorhallurj@nova.is, s. 770 1090.  

ViðhengiNova Klubburinn - Arshlutareikningur F1 2023.pdf
Uppgjorstilkynning F1_2023.pdf