Published: 2019-06-28 15:01:00 CEST
Energijos Skirstymo Operatorius AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Preliminarūs ESO 2019 m. 5 mėnesių rezultatai

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO  ir  Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

2019 metų 5 mėnesių preliminarūs ESO finansiniai duomenys:

 2019 m. 5 mėn.2018 m. 5 mėn.Pokytis
Pajamos 224,9 mln. eurų262,6 mln. eurų-14,4 proc.
Koreguota EBITDA*83,4 mln. eurų75,1  mln. eurų11,0 proc.

Elektros ir gamtinių dujų skirstymo bendrovės ESO pajamos per 2019 metų penkis mėnesius siekė 224,9 mln. eurų ir buvo 14,4 proc. mažesnės nei tokiu pat metu pernai, kai jos siekė 262,6 mln. eurų. Eliminavus nebevykdomos visuomeninio tiekimo veiklos įtaką, per 2018 metų pirmus penkis mėnesius pajamos siekė 219,8 mln. Lyginant su 2019 metų pirmų penkių mėnesių pajamomis, jos būtų 2,3 proc. didesnės nei tokiu pat metu pernai.

Didėjančių pajamų pagrindinės priežastys – apie 20 proc. padidėjusios elektros energijos garantinio tiekimo apimtys bei dėl pajamų pripažinimo pagal 15-ąjį TFAS (Tarptautinį finansinės apskaitos standartą) pokyčių, beveik dvigubai išaugusios naujų vartotojų prijungimo pajamos.

Per 2019 metų 5 mėnesius ESO uždirbo 83,4 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (koreguota EBITDA*) – 11,0 proc. daugiau nei per tą patį 2018 metų laiką, kai šis rodiklis buvo 75,1 mln. eurų. Tokią rodiklio dinamiką išlaikyti padeda efektyvi Bendrovės veikla, auganti reguliacinio turto bazė ir didesnės naujų vartotojų prijungimo pajamos dėl tarptautinių finansinės apskaitos standartų pasikeitimo.

 

*Bendrovės preliminarus EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį bei vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Atstovas ryšiams su visuomene Tomas Kavaliauskas, el. paštas tomas.kavaliauskas@le.lt, tel. +370 617 51616.