Published: 2020-08-28 11:22:24 CEST
Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca
Finanšu informācija

AS Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca starpperiodu pārskats no 01.01.2020. līdz 30.06.2020.

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” pamatdarbības veids ir sava nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana. Agrākos gados rūpnīca ražoja elektrosadales un kontroles aparātus. Šobrīd Sabiedrība ir pilnībā pārtraukusi ražošanu, bet vēl pārdod noliktavā esošo produkciju.

Rit pārrunas ar potenciālajiem nomniekiem, meklējot iespēju iznomāt pēc iespējas lielākas platības vienam nomniekam.

 

Uzņēmuma neto apgrozījums 2020.gada 6 mēnešos ir 41,5 tūkst. EUR.  

.

Saimnieciskās darbības rezultāts 2020. Gada 6 mēnešos  ir zaudējumi 5231 EUR apmērā.

 

Pielikumā:

Finanšu rādītāji par periodu no 2020.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam.

 

 

Kontaktpersona:

Inna Vencenosceva

Tālrunis: +371 67371459

E-pasts: rimowood2@inbox.lv


 


Parskats_2020_gada_6_men.pdf